Grant Thornton: CEOs en Executives verdienen te veel

30 augustus 2012 Consultancy.nl

68% van de Nederlandse ondernemers vindt dat CEO’s en Senior Executives te veel betaald krijgen voor het werk dat zij verrichten. Dat concludeert accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton in zijn driemaandelijkse International Business Report. Ruim driekwart van ondernemers is daarom van mening dat aandeelhouders méér inspraak moeten hebben in het beloningsbeleid voor bestuurders van beursgenoteerde organisaties. 

Het adviesbureau ondervroeg 2.800 zakelijk leiders van middelgrote organisaties uit 40 landen.

Het gevoel onder Nederlandse ondernemers is vergelijkbaar met het wereldwijde gemiddelde: 68% (Nederland) versus 66% (wereldwijd). Uitschieters in de ranking zijn Italië en Zwitserland, waar respectievelijk 90% en 88% deze mening deelt. De Scandinavische landen (37%) vormen een uitzondering, met name Denemarken; daar vindt slechts 30% dat bestuurders te veel betaald krijgen.

Beloning bekend maken
Ondernemers geven sterk aan dat ze behoefte hebben aan meer transparantie als het om beloningen gaat. 92% van de respondenten in Nederland is van mening dat beursgenoteerde organisaties het beloningsbeleid en de hoogte van individuele beloningen van bestuurders bekend moeten maken. Wereldwijd is 77% van de respondenten het hier mee eens.

Maatschappelijke weerstand hoge beloningen gegroeid
“De afgelopen jaren is de transparantie voor wat betreft bestuurdersbeloningen toegenomen, mede op aandringen van de aandeelhouders en andere stakeholders. Ironisch genoeg heeft dit geleid tot hogere beloningen voor bestuurders terwijl de bedrijfsresultaten daar geen aanleiding toe gaven”, aldus Bart Jonker, partner bij Grant Thornton. “De maatschappelijke weerstand tegen deze hoge beloningen, vooral bij banken en andere financiële instellingen, is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. De verschillen tussen ‘gewone’ medewerkers en bestuurders namen significant toe. Aandeelhouders hebben in Nederland een beslissende stem bij bepaling van het beloningsbeleid. Het is belangrijk dat vooral zij kritisch blijven beoordelen of de hoogte van bestuurdersbeloningen in lijn is met de prestaties.”

Nieuws