VU Medisch Centrum schakelt organisatieadviseur in

27 augustus 2012 Consultancy.nl

Het VU Medisch Centrum (Vumc) gaat een ervaren organisatieadviseur inhuren om ‘extern onderzoek’ te doen naar de problemen binnen het ziekenhuis. De Raad van Toezicht (RvT) gaat externe consultant(s) vragen om zowel het eigen functioneren als dat van de Raad van Bestuur onder de loep te nemen. Het is nog onduidelijk wie het onderzoek gaat uitvoeren, in de komende dagen zal de zorginstelling een shortlist van consultancykantoren samenstellen.
 
Tegen NRC Handelsblad zegt RvT-voorzitter Cees Veerman het volgende: “we denken aan een ervaren organisatieadviseur en jurist”. “Het moet een onafhankelijk opgeschreven feitenrelaas worden, dat ook duidelijk dient te maken of wij zelf goed gefunctioneerd hebben” vervolgt Veerman.
 
Volgens de oud-minister wordt het een uitgebreid onderzoek: “iedereen moet zijn zegje kunnen doen” aldus Veerman. Ook het functioneren van de RvT wordt onderdeel van de opdracht: "Ik wil niet flauw doen, wij kunnen zelf ook fouten hebben gemaakt”.
 
VU Medisch Centrum onder grote druk
Het VU Medisch Centrum staat onder grote druk. Begin vorige week het VUmc door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld vanwege een conflict tussen enkele medisch specialisten. En afgelopen vrijdag besloten twee leden van de Raad van Bestuur om af te treden omdat ze niet in staat waren “om de voortdurende spanningen rond deze medische specialisten te bezweren”.

Nieuws

Meer nieuws over