BCG: Westen heeft grote angst voor de toekomst

20 augustus 2012 Consultancy.nl

Consumenten in de Verenigde Staten en West-Europa zijn veel pessimistischer over de toekomst dan consumenten in de rest van de wereld. De zware economische omstandigheden hebben een negatief effect op de consumentenhouding tegenover consumptie en luxegoederen. Dat blijkt uit een onderzoek door The Boston Consulting Group (BCG) onder 15,000 consumenten in zestien landen.

Spanje grootste pessimist
Het adviesbureau concludeerde dat Spaanse consumenten de grootste pessimisten zijn. Daar maakt 78% zich zorgen over de toekomst. Daarna volgen Italië (69%), Frankrijk (53%) en Groot-Brittannië. Ook in de Verenigde Staten is het klimaat neerslachtig: 52% van de bevolking staat negatief tegenover de toekomst. In Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië denkt bovendien een meerderheid van de respondenten dat de economie in de komende jaren niet zal herstellen. In Duitsland is dat percentage een stuk lager (39%), en in China gelooft slechts 33% niet in snel economisch herstel. De Chinese consumenten zijn dan ook significant minder pessimistisch dan de Westerse bevolking (28%).

Werkgelegenheid en persoonlijke financiën
De scheiding tussen West en Oost komt ook naar voren in de consumentenopinie over de toekomstige werkgelegenheid en persoonlijke financiën. In Italië en Spanje is 30% van de consumenten angstig over de werkgelegenheid op korte termijn, terwijl slechts 12% van de Chinezen zich daar zorgen over maakt. Gevraagd naar hun persoonlijke financiële situatie liet ruim 50% van de Italianen weten zich daar zorgen over te maken. Ook in Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is 40% van de consumenten bezorgd over zijn persoonlijke financiën, maar in China geldt dat slechts voor 16%. De consultants van BCG concluderen dat “de middenklasse in de Verenigde Staten en West-Europa […] zich van crisis naar crisis [sleept].”

Volgende generaties
Een overgrote meerderheid van de Chinese consumenten (83%) gelooft bovendien dat de volgende generaties een beter leven dan zijzelf zullen hebben. Dat percentage staat in schril contrast met het vertrouwen in de welvaart van volgende generaties in Groot-Brittannië (28%), de Verenigde Staten (21%), Duitsland (13%) en Frankrijk (12%). Verder moet worden opgemerkt dat de waarden waaraan consumenten belang hechten verschillen in de onderzochte landen. Zo hechten consumenten in Frankrijk, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten bijvoorbeeld veel meer waarde aan gezondheid dan elders, aldus de onderzoekers. Luxe wordt momenteel overal minder belangrijk gevonden.

Nieuws