Mercer: Pensioentekort bij Nederlandse multinationals

31 juli 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse multinationals staan in de top 5 van multinationals met de grootste pensioentekorten. In totaal gaat het om 2,1% van hun marktwaarde. Het Europese gemiddelde ligt op 4,8% van de marktwaarde, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Dat blijkt uit onderzoek door Mercer naar de internationale pensioentekorten van Europese multinationals.

In het onderzoek keek HR adviesbureau Mercer naar 288 Europese multinationals met een pensioen-verplichting boven €500m.

Tekorten pensioenpot bijna verdubbeld

Hoewel Europese multinationals sinds 2008 meer winst zijn gaan maken, laten defined benefit-pensioentekorten de winst fors verwateren. De pensioenlasten bedragen circa 10% van de totale opbrengsten. Bovendien zijn de tekorten fors gegroeid: in 2008 ging het nog om 2,9% van de marktwaarde, in 2012 is dit gestegen tot 4,8%. Deze procentuele stijging wordt enerzijds veroorzaakt doordat de market value van de multinationals is afgenomen, door de daling in aandelenprijzen. Aan de andere kant zijn zowel de totale verplichtingen als de beleggingen lichtelijk gestegen.

Omdat de meeste grote Europese bedrijven, multinationals zijn, kan ondanks dat de verplichtingen in het zogenaamde “thuisland” klein zijn, de gevoeligheid voor de pensioenverplichtingen in andere landen toch het verschil maken. Een onderneming in één land heeft al de nodig uitdagingen ten aanzien van het risicomanagement en het monitoren: beleggingen, premies, verplichtingen, wijzigende regelgeving en beleid. In het geval van een multinational is er sprake van een opeenstapeling van deze effecten.

Groeiend pensioenrisico beïnvloedt beurskoers en credit rating
Een toenemend aantal bedrijven is zich dan ook bewust van de groter wordende pensioenverplichting en besteedt de pensioenrisico’s uit aan derden of gaat op zoek naar andere mogelijkheden om het risico te verdelen en te managen. Ira Badrising, consultant bij Mercer: "Het overdragen van pensioenrisico’s of het verdelen ervan neemt toe maar is een tijdrovend en delicaat proces. Zeker voor een multinational waarbij er allereerst overzicht dient te zijn over de verplichtingen in de diverse landen en de governance van de pensioenrisico’s, maar deze in de praktijk er niet altijd is".

De Mercer adviseur vervolgt: "Het is dan bijvoorbeeld een verrassing als blijkt dat ze niet (alleen) in het thuisland moeten bijstorten, maar ook in andere landen waar ze actief in zijn, en dan ook vaak in andere valuta’s. En dan heb ik het nog niet eens over de spaghetti van pensioenwetten en -regels waar ze rekening mee moeten houden. Zulke verrassingen als ook andere gecumuleerde effecten kunnen een groot risico vormen voor de beurskoers en kredietwaardigheid van een bedrijf".

Pensioencontributie van €44 miljard
Volgens Badrising is het belangrijk dat multinationals hun pensioenrisico’s goed inzichtelijk hebben . Een goede governance-structuur is de eerste stap om goed beeld te krijgen op de toekomstige totale verplichtingen, zowel op de thuismarkt als in het buitenland. Badrising: ‘Pensioenrisico wordt nog steeds vaak onderschat, maar moet een breed lange-termijnthema zijn in de risicomanagementstrategie. Daar schort het nog veelal aan. Vreemd, gezien de jaarlijkse pensioencontributie van €44 miljard.’