PwC waarschuwt GGZ branche voor grote uitdagingen

24 juli 2012 Consultancy.nl

De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg heeft vorig jaar het hoofd boven water weten houden, ondanks toenemende financiële tegenwind. Dit is gelukt door onder meer te snijden in personeel en dienstverlening, met name gaan snijden in zorgverlening die niet meer wordt vergoed. Dat blijkt uit een analyse door PwC van de gedeponeerde jaarrekeningen 2011 van vijftig grote GGZ-instellingen. Ondanks de knappe prestaties waarschuwt het adviesbureau GGZ instellingen voor de grote uitdagingen die nog moeten komen.

Omzet en resultaat op peil
De GGZ-instellingen zijn erin geslaagd om hun omzet en resultaat op peil te houden. Dit ondanks opgelegde kortingen, scherper inkoopbeleid bij zorgkantoren en aanpassing in waardering en afschrijving van vastgoed. De instellingen behaalden in 2011 net als het jaar daarvoor gemiddeld 1,6 procent rendement. Het verschil tussen goed en slecht renderende instellingen groeide wel. In 2011 maakten zeven instellingen verlies, tegenover drie in 2010. Het gemiddelde vermogen steeg van 16,7 procent naar 17,8 procent. De omzet steeg onder andere als gevolg van indexatie van tarieven met 5 procent. De afschrijvingskosten op vastgoed namen met bijna een kwart toe. Bovendien werd totaal voor ruim €40 miljoen aan waardevermindering afgeboekt.

Verschuiving van zorg
‘Door reorganisaties en het stoppen met niet-vergoede behandelingen hebben veel instellingen de bezuinigingen weten op te vangen’, zegt Frans Stark, director in de gezondheidszorggroep van PwC. ‘Daarnaast zien we een verschuiving van zorg die in de AWBZ is verzekerd naar geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, die onder de Zorgverzekeringswet valt. En ten slotte stegen ook de inkomsten uit forensische zorgverlening.’

Grote uitdagingen
De komende jaren nemen de onzekerheden echter verder toe. Per saldo wordt volgend jaar €1,4 miljard bespaard op zorguitgaven. De geestelijke gezondheidszorg draagt hier ook aan bij. Wie bijvoorbeeld minder zorg nodig heeft, wordt eerder thuis verzorgd in plaats van in een GGZ-instelling. Ook wordt de eigen bijdrage en het eigen risico omhoog geschroefd.

Daarnaast start in 2013 het 'scheiden van wonen en zorg', waardoor veel cliënten alleen nog in GGZ-instellingen terecht kunnen op basis van een huurcontract. Verder hangt de mogelijke beperking van het verzekerde pakket en een wijziging van de Basis GGZ boven de markt. De Basis GGZ moet voorkomen dat mensen met lichtere en niet-complexe psychische klachten relatief snel bij duurdere tweedelijns zorg terecht komt.

De invoering van prestatiebekostiging gaat gepaard met afschaffing van de nacalculatie op kapitaallasten, waardoor dekking van kapitaallasten afhankelijk wordt van de bezettingsgraad. Tegelijkertijd komt die bezettingsgraad onder druk te staan door het saneren van de beddencapaciteit.

Ten slotte beoogt men in 2015 een overgang van de jeugdpsychiatrie naar gemeenten en worden opbrengsten uit zorgverlening aan cliënten met een strafrechtelijke veroordeling onzekerder, dit als gevolg van de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg.

Nieuws