RedFoxBlue: ontwerpen van een optimaal salesproces

22 juli 2011 RedFoxBlue

Een optimaal sales ritme draagt bij aan een maximale netto sales tijd en een lerende organisatie die steeds slimmer en dus succesvoller te werk gaat. Maar hoe kom je nu tot een best practice, maatwerk sales ritme?

Plan/do/check/act
In tegenstelling tot sales, is het in veel bedrijfsprocessen - zoals bijvoorbeeld productie en logistiek - vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt met een vaste aanpak en procedure. En dat hierop procesmetingen plaats vinden in volledige transparantie waarmee men continue stuurt op het optimaliseren van de processen. De grondslag van dit permanente leer-/verbeterproces ligt in de Japanse ‘kaizen’ filosofie. Dit is een zeer succesvolle manier van management waarbij je gestructureerd en planmatig je werkzaamheden plant en uitvoert, analyseert en reflecteert op de resultaten hiervan en vervolgens aanpassingen doet om daarna nog beter te plannen, uitvoeren etc. In Nederland staat deze werkwijze ook wel bekend als ‘plan/do/check/act’ management.

Aanpak
Als je deze werkwijze doorvoert in het sales proces, zal de performance van het verkoopteam blijvend verbeteren. Hiervan zijn tal van praktijkvoorbeelden. Hieronder volgt een aanpak om het sales proces op die manier in te richten:

  • Gebruik een checklist van de relevante sales (management) activiteiten. Loop er met het sales team stapsgewijs door heen om vast te stellen:
    - Welke stappen overbodig zijn of ontbreken voor de specifieke sales aanpak van het sales team.
    - Wat de precieze inhoud is van ieder stap (schrijf de inhoud van de stappen uit het sales lemniscaat na afloop beknopt uit als handleiding).
    - Wat per stap de verantwoordelijken, tijdsbesteding en frequentie etc. zijn
  • Schets daarna hoe de indeling van het weekritme er grafisch uit komt te zien en scherp dit waar nodig samen nog aan.
  • In de stap hiervoor heb je het sales proces langs plan/do/check/act in kaart gebracht. Nu is het zaak om alle daarin benoemde sales (management) taken in een vast ritme te zetten.

Ritme binnen sales
Waarom is dat ritme nu eigenlijk zo belangrijk? Uit onderzoek blijkt dat mensen over het algemeen niet goed in staat zijn om veel zaken tegelijk of door elkaar heen te doen. Ze verliezen dan het overzicht, ze worden minder efficiënt, de stress neemt toe, de kwaliteit loopt sterk terug en ze beleven er zelf bovendien minder plezier aan. Als mensen zich daarentegen langere tijd kunnen focussen op 1 activiteit, dan neemt de focus toe en komen ze in een ‘flow’. En dit zorgt voor sterk betere prestaties. Vergelijk dit met een marathon loper: die moet eerst enkele kilometers opwarmen voordat hij in een ‘cadans’ raakt. Als je activiteiten dus kort ‘tussen de bedrijven door’ doet dan doe je dit dus altijd in de opwarmperiode en presteer je nooit optimaal.

Een artikel van Elmo Wieland en Robert Hamminga, partners bij RedFoxBlue.

Nieuws

Meer nieuws over