Aon: Onderwijsinstellingen slecht met risicomanagement

28 juni 2012 Consultancy.nl

Onderwijsinstellingen hebben vaak onvoldoende zicht op de risico's die zij lopen en de effecten hiervan op hun organisatie. Het in kaart brengen van o.a. bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen en hier vooraf op inspelen gebeurt nog te weinig. Aon adviseert onderwijsinstellingen daarom om een structureel risicobeleid te ontwikkelen. Dat stelt adviesbureau Aon in de whitepaper 'Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector'.

Onderbouwing financiële positie
Schoolbesturen realiseren steeds vaker (structurele) terkorten op hun budgetten en moeten daardoor aanspraak doen op hun financiële reserves om deze budgetten aan te vullen. Ook controleert de Onderwijsinspectie tegenwoordig de doelmatigheid van het financiële beleid. Instellingen die de grenzen overschrijden, bijvoorbeeld doordat zij onnodig teveel reserves aanhouden, krijgen bezoek van de inspectie en dienen hun financiële positie te onderbouwen. Deze onderbouwing wordt ook gevraagd door andere stakeholders, waaronder Raad van Toezicht en vakbonden.

"De onderbouwing van de benodigde reserves is bij veel onderwijsinstellingen echter nog geen gemeengoed," zegt Jolande Waterschoot, adviseur bij Aon Risk Consulting. "Een onderwijsinstelling die weet dat er bezuinigingsmaatregelen aankomen, kan hiervoor reserves aanhouden. Een voorwaarde is wel dat zij de mogelijke financiële gevolgen hiervan op een gestructureerde wijze in kaart brengt."

Risicogebieden
In het rapport zien de Aon adviseurs 3 grote risico’s voor onderwijsinstellingen: het bouw-heerschap, personele lasten en maatschappelijke trends als vergrijzing en juridisering van de samenleving.

Het bouwheerschap voor verbouw of nieuwbouw ligt steeds vaker bij de onderwijsinstellingen zelf. De risico's die aan het project verbonden zijn, komen daarmee voor rekening van de instelling. Het gaat hierbij niet alleen om kosten die voortkomen uit een overschrijding van het projectbudget, maar ook om bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij ontwerpfouten.

De personeelsbestanden van veel onderwijsinstellingen verouderen door vergrijzing en de verhoging van de AOW-leeftijd. Hierdoor zijn de personele lasten vaak hoger dan de vergoeding die men ontvangt van het Rijk. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers betrokken blijven bij de organisatie. Een hoge score met betrekking tot employee welness bepaalt het succes van de organisatie.

Tot slot signaleert Aon een verzakelijking in de contacten van instellingen met ouders en bedrijven. "De juridisering in Nederland neemt toe," zegt Waterschoot. "Bij een ongeval of letsel worden scholen steeds vaker aansprakelijk gesteld. Daarmee worden contracten en afspraken voor onderwijsinstellingen van steeds groter belang. Veel instellingen hebben hier nog te weinig aandacht voor."

Nieuws

Meer nieuws over