BMC bundelt 10 verhalen van AWBZ begeleiding Almere

13 juni 2012 Consultancy.nl

BMC heeft samen met gemeente Almere tien persoonlijke verhalen van mensen die AWBZ-begeleiding krijgen gebundeld in het rapport ‘Verhalen van AWBZ Begeleiding’. In de publicatie vertellen tien personen over de begeleiding die zij krijgen. Waar bestaat die begeleiding uit? Wat betekent dat voor die mensen zelf en voor hun directe omgeving? Welke kosten zijn er met de begeleiding gemoeid? En welke lessen zijn er te trekken uit de ervaringen van die de mensen hebben?

Gemeente Almere gebruikt het project als een verkenning van mogelijkheden voor de eigen inwoners en het eigen beleid. BMC gebruikt de uitkomsten voor nieuwe inzichten die het kan toepassen in haar adviesdiensten naar overige gemeenten.

Download het rapport: Verhalen van AWBZ Begeleiding

Resultaten voor de cliënt
De publicatie is een instrument in de voorbereiding op de aanstaande decentralisatie ontwikkelingen in het sociale domein. De conclusie uit de verhalen is dat de begeleiding veel betekent voor deze mensen. Naast de activiteiten die de begeleider met of voor de cliënt uitvoert is vooral de persoon van de begeleider van belang voor de relatie. De verhalen maken verder duidelijk dat er winst te behalen valt door de huidige gefragmenteerde dure ondersteuning te doorbreken. ‘Ondersteuning moet gericht zijn op resultaten voor de cliënt. Dat vraagt om een samenhangende aanpak, die aansluit op de leefwereld en eigen mogelijkheden van mensen. Dat is compleet anders dan een rigide systeem gebaseerd op rechten, producten en indicaties’ aldus Frans Vos, partner bij BMC. In de publicatie omschrijft de geïnterviewde Helen dit passend: ‘Je gaat van hand tot hand. Iedere professional zit als het ware op zijn eigen centimeter, terwijl ik een helikopter nodig had.’ In de publicatie is ook becijferd dat de kosten van ondersteuning gemiddeld €30. 000 per jaar zijn. De kosten lopen ook ver uiteen. Ze variëren van €10.000 tot wel €60.000.

Persoonlijke verhalen als inspiratiebron
Met de val van het kabinet-Rutte is er onduidelijkheid ontstaan over de termijn waarop en de voorwaarden waaronder gemeenten verantwoordelijk worden voor deze nieuwe taken. ‘Vroeger of later zal het er toch wel van komen’, aldus de verwachting van wethouder Ineke Smidt van Sociale Zaken van de gemeente Almere. Wat vast staat, is de urgentie om te bezuinigen en te hervormen. Zowel financieel-economische overwegingen als gewijzigde opvattingen over de gewenste verhouding tussen overheid en samenleving maken dit noodzakelijk. Daarmee lijkt de voorliggende decentralisatiebeweging onvermijdelijk.

Nieuws

Meer nieuws over