Rijnconsult: Procesverbetering uitdaging dienstverleners

12 juni 2012 Consultancy.nl

De helft van Europese dienstverleners vindt dat het doorvoeren van benodigde procesverbeteringen de grootste uitdaging vormt in de komende jaren. Het verbetering van productiviteit (48%) en het vermindering van operationele kosten (42%) worden gezien als de volgende prioriteiten. Dat blijkt uit onderzoek van Allied Consultants Europe onder ruim 700 dienstverlenende organisaties, uiteenlopend van banken, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen tot aan (lagere) overheden en dienstverleners.

Allied Consultants Europe (ACE) is een samenwerkingsverband van 9 Europese adviesbureaus. Het Nederlandse consultancykantoor Rijnconsult participeert ook in ACE.

Onvoldoende voorbereid
Ongeveer 30% van de respondenten is van mening dat de organisatie niet goed is voorbereid op de komende uitdagingen, in het bijzonder de vergrijzing, de strijd om human talent en de toenemende complexiteit in dienstverleningsprocessen. Bij de meerderheid die wel een adequate voorbereiding claimt, valt op dat het hoogste management meer vertrouwen in de eigen organisatie heeft dan leidinggevenden op een lager niveau en ook functionele experts.

Change management skills op orde
Ten aanzien van het verandervermogen valt op dat respondenten vertrouwen hebben in de change management skills binnen de organisatie, maar dat met name de uitvoering en de procesverbeteringen zorgen baren. Wat dat aangaat ontbreekt het aan drie vaardigheden: grondige kennis van waardecreatie voor eindverbruikers, de verbinding van de organisatie met waardestromen en de toepassing van industriële principes in de (zakelijke) dienstverlening.

Nieuws