Digitale transformatie in roerige tijden: Drie tips voor de CIO

02 augustus 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Digitalisering is vandaag de dag niet meer weg te denken binnen het zakenlandschap, met als gevolg dat de Chief Information Officer de laatste jaren is uitgegroeid tot een absolute sleutelfiguur binnen het managementteam.

Tegenover het groeiende belang van de CIO-rol staan ook hogere verwachtingen. Van de CIO wordt nu verwacht dat hij of zij ervoor zorgt dat de IT-infrastructuur vlekkeloos en efficiënt loopt, dat data naadloos door de aderen van de organisatie loopt, en dat nieuwe kansen in de markt razendsnel worden verzilverd met behulp van digitale innovatie.

Kortom, van de CIO wordt verwacht dat hij of zij sturing geeft aan de volledige digitale transformatie agenda, van de ontwikkeling daarvan tot aan de succesvolle uitvoering.

Wim Verweij, Hot ITem

Geen gemakkelijk opgave, zeker niet in de huidige markt die zich kenmerkt met onzekerheid, een tekort aan talent, druk op IT-budgetten en verandering als een constante. 

Om te voldoen aan deze complexte opgave zullen CIOs antwoorden moeten vinden op een aantal belangrijke vragen:

  • Hoe stimuleer je de samenwerking tussen het eigen team en de business zodat je proactief kunt reageren op informatievragen?
  • Hoe ontkoppel je de legacy, transformeer je van applicatie-centrisch naar data-centrisch werken en verbeter je de datakwaliteit, zodat je snel kunt reageren op de veranderende markt en businessvragen?
  • Hoe maak je maximaal gebruik van standaarden, referentiearchitectuur en hergebruik van componenten, zodat je informatieproducten versneld en tegen lagere kosten kunt leveren?
  • Hoe zorg je ervoor dat je op elk moment over de juiste expertise beschikt, bijvoorbeeld op het gebied van cloud, AVG, security, datastrategie of besturing en dat je die snel kunt op- en afschalen, afhankelijk van de vraag?
  • Voor welke activiteiten moet kennis in het eigen team aanwezig zijn omdat het cruciaal is voor de business en welke activiteiten zou je kunnen uitbesteden aan derde partijen?
  • Hoe kun je met een gelijk IT-budget ruimte creëren voor structurele vernieuwing?

Drie tips voor de CIO

De volgende drie tips helpen de CIO bij het vinden van een goede oplossing voor bovenstaande vraagstukken: 

Tip 1: Effectieve samenwerking met businesspartner
Voor het antwoord op veel van bovenstaande vragen is het inschakelen van een businesspartner voor de hand liggend. Maar dit werkt alleen als deze businesspartner zijn dienstverlening aanpast aan de veranderende klantvraag. 

Daarbij is kennis van de business van de klant en het doorgronden van de crux nóg belangrijker geworden. Het gaat niet meer om het leveren van capaciteit en expertise, maar om het geven van commitment op het gezamenlijk behalen van de doelstellingen. Dit vraagt om een multidisciplinair team dat transparant en flexibel samenwerkt met zowel de business- als IT-teams.

Kenmerken van een succesvol partnership zijn:

  • Interdisciplinaire samenwerking
  • Gebruik maken van elkaars kracht
  • Focus op complexe uitdagingen
  • Strategie gericht op een gezamenlijk langetermijndoel met profijt voor iedereen 

Tip 2: Bewustwording organisatie
Een goede businesspartner ondersteunt de CIO ook bij de bewustwording van de waarde van data in de hele organisatie. Het is essentieel dat managers zelf verantwoordelijkheid nemen voor een goede basisregistratie en voor het formuleren van heldere definities.

Als het goed is, denken managers niet in technische oplossingen, maar in stuurinformatie die nodig is om de doelstellingen te realiseren. Ze begrijpen hun plek in de organisatie; daarin moet nauw worden samengewerkt in cascade en ketens. Ze zijn zich bewust van de potentie van hun data en hun mensen, en tonen ondernemerschap dat is gericht op continue verbetering van het bedrijfsproces.

Verder zien ze in dat nog niet alle data op orde is, maar stellen prioriteiten in plaats van morgen alles te willen afhebben. En ze nemen hun medewerkers op een positieve manier mee in de transitie naar datagedreven werken. 

Tip 3: Investeren met gesloten beurs
Het wordt tijd om het geïnvesteerde vermogen in legacy-systemen vrij te maken en het businessmodel om te buigen naar meer OPEX-gedreven oplossingen. Daarbij is het raadzaam om de datafocus te leggen op de kritieke bedrijfsprocessen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie. Door de data binnen deze processen samen te brengen in een wendbaar datafundament in een publieke cloud, kun je een aanzienlijke kostenreductie realiseren. 

Met een publieke cloudoplossing ontstaat de mogelijkheid om gedane investeringen die op de financiële balans staan te converteren in werkkapitaal, waarmee je vervolgens de digitale transformatie financiert. En door de centraal gestelde data goed te verankeren in het businessmodel creëer je op zeer korte termijn waarde, omdat het de organisatie in staat stelt snel te reageren op impactvolle gebeurtenissen.

Een artikel van Wim Verweij, Thought Leader Data Innovation bij Hot ITem, een advies- en technologiebureau gespecialiseerd in datagedreven werken.