Adviesbureau onderzoekt tuinen in gemeente De Ronde Venen op lood

27 juli 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De bodem van verschillende tuinen in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen bevat mogelijk te veel lood. Een adviesbureau zal de komende drie jaar gaan onderzoeken welke plekken precies vervuild zijn.

In de gemeente De Ronde Venen werd enige tijd geleden in de bodem onder een speeltuin lood gevonden. Dat metaal is daar terechtgekomen omdat het laaggelegen gebied vroeger is opgehoogd met een mengsel (van bagger, stalmest, stadsvuil en zand) dat lood bevat.

Behoorlijk gevaarlijk, want kinderen die buitenspelen kunnen lood binnenkrijgen, bijvoorbeeld doordat ze hun vieze vingers in hun mond steken. En dat kan invloed hebben op hun gezondheid: lood heeft een negatief effect op de hersenen – zeker bij kinderen, bij wie die hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

Adviesbureau onderzoekt tuinen in gemeente De Ronde Venen op lood

Daarom liet de gemeente de afgelopen tijd alle speeltuinen in De Ronde Venen onderzoeken en schoonmaken. Daarnaast werden ook andere openbare plekken in de gemeente onder handen genomen, zoals moestuinen.

Inmiddels is het loodonderzoek in de volgende fase beland. Daarin worden tuinen van particulieren in De Ronde Venen onderzocht en indien nodig schoongemaakt. “We verwachten dat dit bij ongeveer 5% van de tuinen het geval zal zijn”, zegt verantwoordelijk wethouder Cees van Uden (D66).

Adviesbureau opgericht

Het onderzoeken en schoonmaken van tuinen in De Ronde Venen is een flinke klus. De Utrechtse gemeente telt een slordige 45.000 inwoners. Daarmee gaat het mogelijk om aardig wat tuinen die moeten worden onderzocht op sporen van lood.

Om die reden richtten De Ronde Venen en de provincie Utrecht samen een onderzoeks- en adviesbureau op (naam: Diffuus Lood DRV), dat tot 2025 de bodem zal gaan analyseren en reinigen. De Rijksoverheid heeft hiervoor een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld.

De onderzoekers van het adviesbureau richten zich vooral op woningen in het buitengebied van De Ronde Venen. De bodem onder veel woonwijken in de gemeente is namelijk voorzien van een extra, loodvrije laag, waardoor het metaal daar niet meer voorkomt aan de oppervlakte.

Aan de slag

In mei van dit jaar ontvingen alle eigenaren van huizen met een tuin in de aandachtsgebieden een brief van de gemeente. Daarin stond vermeld dat zij hun tuin kosteloos mogen opgeven voor het onderzoek en de eventuele schoonmaak.

Tijdens het onderzoek boren de specialisten van het adviesbureau in een tuin tien gaten met een doorsnede van zo’n zeven centimeter en een diepte van ongeveer dertig centimeter. Hierna worden de tien grondmonsters onderzocht.

Als in een tuin te veel lood wordt aangetroffen neemt het adviesbureau maatregelen. Deze zijn erop gericht de blootstelling van jonge kinderen aan het lood in de bodem tegen te gaan. Afhankelijk van de inrichting van de tuin zijn diverse maatregelen mogelijk.

Denk bijvoorbeeld aan het ophogen van de tuin door een extra laag grond over de vervuilde bodem heen te storten. Ook kan worden gekozen voor het aanleggen van een beschermend zeil over het oppervlakte van de tuin. Het adviesbureau legt deze keuzes voor aan de bewoners, die uiteindelijk beslissen.