Kabinet benoemt Mohammed Essafi tot lid van staatscommissie

20 juli 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Ons land is een commissie rijker. De nieuwe door het kabinet aangestelde ‘Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050’ gaat de politiek adviseren over de uitdagingen die de verwachte vergrijzing en migratie de komende dertig jaar met zich meebrengen.

De commissie bestaat uit twaalf leden, aangevoerd door voorzitter Richard van Zwol, oud-secretaris-generaal van diverse ministeries en momenteel actief als Staatsraad in de Afdeling Advisering van de Raad van State.

Onder de andere leden zijn bekende namen te vinden als Tamara van Ark (oud-minister voor Medische Zorg en oud-staatssecretaris van SZW, Helga de Valk (directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut), Paul Scheffer (hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg) en een bekende uit de advieswereld: Mohammed Essafi.

Mohammed Essafi, Oprichter, PublicEffect

Essafi is een zeer ervaren adviseur en interim manager in de publieke sector, met ruime ervaring in het begeleiden van organisatieveranderingen en reorganisaties, evenals het begeleiden van complexe publieke programma's en projecten.

Sinds 2018 is hij actief als eigenaar van zijn eigen adviesbureau PublicEffect. Vanuit die hoedanigheid werkt Essafi de afgelopen jaren aan uiteenlopende opdrachten voor gemeenten, provincies, ministeries en publiek-private samenwerkingsstructuren. PublicEffect levert onder meer diensten op het snijvlak van advies, interim management, programma- en procesmanagement en onderzoek en evaluatie.

Alvorens hij zijn eigen bedrijf opzette was Essafi zo’n zes jaar partner bij BMC Advies en eerder vervulde hij verschillende advies- en managementrollen binnen Big Four-kantoren EY, KPMG en PwC. 

Verder bekleedde hij gedurende zijn carrière tal van bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zo was hij lid van de raden van toezicht van het Kunstmuseum in Den Haag, van een jeugdhulporganisatie in Utrecht en van een maatschappelijke organisatie in Rotterdam. Ook was hij lid van een gemeentelijke rekenkamercommissie.

Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050

De Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050 gaat onderzoek doen naar een van de meest prangende economische en sociale vraagstukken van de komende jaren. Momenteel telt ons land ongeveer 17,6 miljoen mensen, maar dat aantal zal naar verwachting richting de toekomst flink gaan toenemen, volgens sommige ramingen naar zo’n 18,5 miljoen in 2030 tot mogelijk zo’n 21,5 miljoen in 2050.

Ondertussen verandert de samenstelling van deze groeiende bevolking door vergrijzing en immigratie. Hoe sterk de omvang en samenstelling wijzigen is onzeker, maar uit alle varianten die het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het CBS hebben doorgerekend blijkt dat het aandeel van de bevolking met een migratieachtergrond stijgt, het aandeel ouderen toeneemt en de beroepsbevolking krimpt.

Het kabinet wil op deze verwachte demografische ontwikkelingen tijdig inspelen, om ervoor te zorgen dat Nederland een land blijft met een grote brede welvaart voor al zijn inwoners.

De commissie is in dat kader gevraagd advies uit te brengen over mogelijke scenario’s, beleidsopties en handelingsperspectieven van de regering, met betrekking tot de maatschappelijke gevolgen van de demografische ontwikkelingen, in het bijzonder van vergrijzing en migratie. De commissie richt zich daarbij op de gevolgen voor de belangrijkste beleidsterreinen, van stedelijke ontwikkeling tot arbeidsmarkt en zorg.

De volledige lijst van leden van de commissie: Richard van Zwol, Monika Sie Dhian Ho, Helga de Valk, Tamara van Ark, Paul Scheffer, Tineke Huizinga, Marco Pastors, Louise Elffers, Floris Alkemade, Ismintha Waldring, Mohammed Essafi en Daniël van Vuuren. Er is nog een openstaande vacature voor een dertiende lid.

De commissie start na de zomer en heeft als doel het advies eind 2023 op te leveren.