BMC: Wijkverpleegkundige bespaart 18k aan zorgkosten

05 juni 2012 Consultancy.nl

De wijkverpleegkundige bespaart per jaar bijna €18.000 aan zorgkosten. Hiervan wordt 84 procent bereikt door het voorkomen van zorg door instellingen in de ‘tweede lijn’. Daarnaast is sprake van gezondheidswinst voor cliënten ter waarde van bijna €38.000. Dit blijkt uit onderzoek dat ZonMw heeft laten verrichten door BMC.

Download het rapport: Kosten Batenanalyse Wijkverpleegkundige.

BMC onderzocht de kosten en baten van zogenoemde ‘Zichtbare-schakel’-wijkverpleegkundigen die voor hun werk niet gebonden zijn aan CIZ indicaties. Per wijkverpleegkundige wordt jaarlijks € 17.606,- bespaard aan zorg bij verschillende soorten instellingen. Per cliënt gaat het om €227,-. Daarnaast realiseert de wijkverpleegkundige jaarlijks 1,89 gezonde levensjaren bij haar (of zijn) cliënten. Dit vertegenwoordigt een gezondheidswinst van €37.743,-. Gemiddeld neemt de kwaliteit van leven bij cliënten toe met 2.4%.

Voorkomen van zorg in instellingen
Van alle besparingen wordt 41% gerealiseerd door het voorkomen van zorg in instellingen voor intramurale verpleging en verzorging en 21% door het voorkomen van ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn er besparingen in de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, waarmee het totaal aan besparingen in de ‘tweede lijn’ uitkomt op 84%. De besparingen zijn voor 50% terug te voeren op bekostiging vanuit de Awbz, voor 29% op de Zorgverzekeringswet en voor 20% op een groep van andere financieringsbronnen. Besparingen in de Wmo-sfeer zijn nihil. Er blijkt sprake te zijn van substitutie van duurdere tweedelijnszorg met goedkopere eerstelijnszorg, mantelzorg en ‘zelfzorg’. Ook is er sprake van verschuiving van bekostiging vanuit de Zvw en Awbz naar de Wmo.

Onafhankelijk advies
Het niet gebonden zijn aan CIZ indicaties blijkt een belangrijke verklarende factor te zijn voor de gevonden toegevoegde waarde. Daarnaast speelt een rol dat de wijkverpleegkundigen bij veel cliënten somatische, psychische en sociale zorg weten te combineren. Ook speelt haar onafhankelijkheid een rol. Hierdoor ontstaan oplossingen zonder rekening te hoeven houden met de belangen van derden. De onderzoekers raden aan om deze factoren te borgen in de wijkverpleegkundige functie. Daarnaast adviseren zij wijkverpleegkundigen om waar mogelijk te streven naar korte interventies.

Over het onderzoek
Het onderzoek van het adviesbureau is gebaseerd op een steekproef van 96 cliëntendossiers uit het ‘Zichtbare schakel’-programma van ZonMw. Per dossier zijn interventies en resultaten in kaart gebracht, en gewaardeerd met geldende tarieven en indicaties. Effecten van niet-cliëntgebonden werkzaamheden zoals het stimuleren van samenwerking in wijken en het werken aan bewustzijn van gezondheid zijn niet meegenomen.

Nieuws

Meer nieuws over