Mercer: 61 procent van de managers ontvangt bonus

01 juni 2012 Consultancy.nl

Nederlandse topmanagers zijn somberder over het behalen van hun doelstellingen dan hun Europese collega’s. Het aantal managers op executive niveau dat een bonus ontvangt ligt op 61%, het laagste percentage sinds 2008. Dit is een afspiegeling van het minder wordende vertrouwen van het bedrijfsleven in de toekomst. De hoogte van de bonussen die zijn uitgekeerd, is de afgelopen jaren wel iets toegenomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Short-term Incentives around the World’ van Mercer

Het onderzoek analyseert gegevens over korte-termijn bonussen van hoger en topmanagement. De data is afkomstig van 7,6 miljoen werknemers in 21.000 bedrijven uit 62 landen, waaronder Nederland.

Nederland
De cijfers voor de Nederlandse bedrijven: In 2011 hebben de bedrijven hun targets gehaald, maar zijn desalniettemin somber gestemd over het behalen van de targets in 2012. In Nederland is het aantal managers dat een bonus ontvangt in 2011 gedaald tot 61%. In 2010 ontving nog 71% van de managers een bonus. De hoogte van de bonussen die zijn uitgekeerd zijn echter wel iets hoger: 22% van het basissalaris in 2011 tegenover 17% in 2009.

West Europa
In de rest van West Europa is het percentage topmanagers dat bonussen haalt stabiel gebleven: het schommelt al drie jaar rond de 75%. Europese bedrijven focussen minder op bonussen dan hun Amerikaanse collega’s. In Europa ligt de verwachte hoogte van een bonus gemiddeld op 19,7% (vorig jaar 19,6%) bovenop het basissalaris. Dit is aanzienlijk minder dan in de VS: daar ligt dat percentage op 38,9%. De daadwerkelijke bonusuitkering is sinds 2009 met bijna twee procent gestegen.

Bonus gerelateerd aan bedrijfsprestaties
“Een korte-termijnbonus is een betaling die is gebaseerd op de jaarlijkse prestatie, afgezet tegen vastgestelde criteria. Zulke bonussen zijn een belangrijk onderdeel van het salaris van hoger personeel en management,” aldus Manon Gerritsen, beloningsexpert bij Mercer. “Een belangrijk criterium voor het toekennen van een bonus is het succes van het bedrijf. Dus als een bedrijf verwacht minder of lagere bonussen uit te keren aan topmanagers dan vorig jaar, zoals in sommige regio’s het geval is, dan betekent dat eigenlijk dat bedrijven verwachten het minder goed te doen. Omgekeerd geldt hetzelfde.”

“De verwachtingen over korte-termijnbonussen zijn een goede graadmeter voor het vertrouwen van het bedrijfsleven in de economie. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in West en Oost Europa toeneemt, maar dat het afneemt in Amerika – zowel Noord als Zuid – en in Azië. Nederlandse managers zijn somberder dan hun Europese collega’s. We verwachten overigens wel wat verschillen tussen de verwachte uitkeringen en de daadwerkelijke uitkeringen, omdat economische ontwikkelingen snel kunnen veranderen.”

Nieuws