PwC: risico op black-out groeit in energiesector

08 mei 2012 Consultancy.nl

Wereldwijde bestuurders uit de energiesector verwachten dat het risico op black-outs - met name in Europa en Noord-Amerika – de komende decennia zal toenemen. Belangrijke oorzaak daarvoor ligt in het ‘trilemma’ waarmee internationale energiebedrijven geconfronteerd worden. Namelijk de balans tussen betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid. Nederland doet het vrij goed en loopt minder risico. Dat blijkt uit het laatste Global Power & Utilities rapport van Big4 kantoor PwC.

Investeringen in productiecapaciteit en netwerken
De zorgen over de leveringszekerheid worden met name gevoed door twijfels rondom de financierbaarheid van de benodigde investeringen in productiecapaciteit en netwerken en de snelheid waarmee ze binnen de huidige regelgeving kunnen worden uitgevoerd. In Europa en Noord-Amerika geeft ruim 50%  aan dat het risico op black-outs hierdoor richting 2030 verder zal oplopen.
 
PwC adviseur Jeroen van Hoof: ‘Volgens tweederde van de onderzochte bedrijven belemmert de mate waarin ze hun investeringen kunnen verdisconteren in de prijs verdere investeringen. Ook maken de energiebedrijven zich zorgen om het tekort aan kapitaal om te investeren in hun infrastructuur. Bijna 70 procent wil de komende tijd namelijk substantieel investeren in het verbeteren of vervangen van bestaande productiefaciliteiten en netwerken.’ 
 
Nederland loopt minder risico
Uit het PwC onderzoek blijkt dat op de Nederlandse markt sprake is van een capaciteitsoverschot. Dat zorgt voor een grote leveringszekerheid. Daarnaast beschikken wij over een van de beste infrastructuren ter wereld. Daarmee is het risico voor Nederland op een black-out kleiner dan in andere Europese landen. Realiteit is echter wel dat door de toenemende interconnectie in de Europese markt, eventuele black-outs kunnen overslaan naar de Nederlandse markt.
 
Van Hoof: ‘Neem de Duitse “Energiewende”. Doordat nucleair op termijn wordt uitgefaseerd, moeten onder andere grote stromen, meer volatiele windenergie langs onze oostgrens van Noord- naar Zuid-Duitsland worden getransporteerd. Dat vraagt om grote investeringen in het netwerk om instabiliteit te voorkomen.’
 
Duurzaam overheidsbeleid
De Europese en ook zeker Nederlandse uitdagingen zijn helder. Van Hoof: ‘Een goed werkend en stabiel reguleringskader waarmee de benodigde investeringen kunnen worden terugverdiend. Minder barrières en verkorting van de aanvraagprocedures om investeringen in netwerken en (duurzame) opwek vorm te kunnen geven.’
 
‘De tijd dringt, energietransitie en bijbehorende investeringen duren jaren en Nederland loopt inmiddels al ruimschoots achterop in het behalen van zijn duurzaamheidsdoelstellingen, ook ten opzichte van de landen om ons heen. In een meer en meer gekoppelde Europese elektriciteitsmarkt moeten ook wij ons steentje bijdragen.’

Nieuws

Meer nieuws over