Grant Thornton: Overzicht van kabinetsmaatregelen

02 mei 2012 Consultancy.nl

Eind april 2012 heeft het demissionair kabinet overeenstemming bereikt over de begroting 2013 (stabiliteitsprogramma Nederland). Adviesbureau Grant Thornton heef de belangrijkste maatregelen voor Nederlanders op een rij gezet:

Hypotheekrente
Vanaf 2013 geldt dat nieuwe hypotheken binnen 30 jaar - op ten minste annuïtaire basis - moeten worden afgelost. Slechts dan komt u voor volledige renteaftrek in aanmerking. Sluit u dus na 1 januari 2013 een aflossingsvrije hypotheek af, dan kunt u een - jaarlijks toenemend - deel van de rente niet als eigenwoningrente aftrekken.

BTW
Vanaf 1 oktober 2012 gaat het algemene btw-tarief omhoog van 19 procent naar 21 procent. Er komt echter een lager btw-tarief voor zonnepanelen.

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting op woningen wordt permanent verlaagd naar 2 procent.

Reiskosten
De onbelaste reiskostenvergoeding vervalt. Hetzelfde geldt voor het onbelaste privégebruik van de leaseauto’s.

Loonbelasting
De loonbelasting gaat omlaag. Voor de hogere inkomens komt in 2013 een zogenoemde eenmalige crisisbelasting in de vorm van een werkgeversheffing. Deze heffing moet €500 miljoen opleveren. De exacte vormgeving van de maatregel is nog niet bekend.

Werkgevers betalen momenteel 30 procent belasting over het excessieve deel van vertrekvergoedingen werknemers die uit dienst gaan. Deze zogenoemde pseudo-eindheffing betalen werkgevers alleen als het toetsloon meer is dan €519.000 en voor zover de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon. Deze (pseudo) eindheffing op excessieve vetrekvergoedingen gaat naar 75 procent.

AOW
In 2013 vindt een verhoging van de AOW-leeftijd plaats met 1 maand. Daarna vindt een stapsgewijze verhoging plaats tot 66 jaar uiterlijk in 2019 en tot 67 in 2024. Vervolgens vindt een koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting plaats.

Pensioen
Voor fiscaal begunstigde pensioenopbouw wordt vanaf 2014 de de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 67 (alleen voor pensioenen die vanaf dan worden opgebouwd). In aanvulling daarop vindt een verlaging van het maximale opbouwpercentage plaats.

Griffierecht
De eerder voorgestelde verhoging van het griffierecht vervalt.

Flexibilisering arbeidsmarkt
Met ingang van 2014 betalen werkgevers de eerste 6 maanden WW. Daartegenover staat dat ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. De WW premie voor werkgevers wordt in 2013 tijdelijk verhoogd.

Bankenbelasting
De bankenbelasting wordt verdubbeld.

Nieuws