Banken kunnen flinke slag maken met expert-based AI

05 april 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Financiële instellingen kennen de kracht van data en machine learning, maar de weg naar de werkvloer wordt te weinig gevonden. “Dat is jammer en onnodig, want er zijn goede mogelijkheden om met AI de medewerkers écht te ondersteunen in hun dagelijkse werk”, stelt Director Freek Jansen van IG&H. Hij legt uit hoe expert-based AI hierbij kan helpen. 

Financiële instellingen zetten data scientists vaak in om grote, organisatiebrede problemen aan te pakken – denk bijvoorbeeld aan big data-projecten in het know your customer-domein. En waar banken ook ervaren zijn met het modelleren van interne ratings-based modellen, zijn ze vaak onervaren met het ontwikkelen en toepassen van procesondersteunende AI.

En daar ligt potentie, want in zowel retail banking als business banking zijn veel medewerker- en klantreizen afhankelijk van experts die beslissingen maken.

Freek Jansen, Director, IG&H

Juist deze beslissingen kunnen ondersteund of zelfs overgenomen worden door machine learning-algoritmes en dat maakt het verschil tussen een lang en kostbaar of een snel en kostenefficiënt proces.

Expert-based artificial intelligence

Expert-based AI is een sterke en gevalideerde manier om AI-modellen naar de werkvloervloer te brengen. Er zijn goede methodes ontwikkeld waarbij bancaire experts casussen labelen, waarna het algoritme de relatie tussen de inputvariabelen en de gewenste uitkomst leert. De modellen kunnen uiteenlopende beslissingen maken óf werknemers ondersteunen om de juiste route te kiezen.

De praktijk toont aan dat de modellen vaak beter in staat zijn de juiste beslissing te maken dan een individu. De methode en techniek zijn onder andere toe te passen bij kredietacceptatie, portfoliomonitoring of klantkwalificatie. Een voordeel ten opzichte van klassieke aanpakken is dat er geen last is van gebrek aan historische data. Bovendien begrijpen de werknemers de modeluitkomsten, wat de mate van grip en acceptatie vergroot.

De tastbare waarde van AI

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan snel en toepassingen zullen in de toekomst steeds vaker het dagelijks werk van medewerkers en de klantreis positief beïnvloeden. Inmiddels is duidelijk dat expert-based modellen significante werk- en kostenbesparingen combineren met een kwaliteitsimpuls aan de klant- en medewerkersreis. Ook de schaalbaarheid van een organisatie is een belangrijk argument om dagelijkse kernprocessen te ondersteunen met AI.

Banken en andere financiële instellingen die deze technologie effectief inzetten kunnen een flinke slag maken in het behalen van hun doelen.