BMC helpt gemeente met opstellen van erfgoednota

18 april 2012 Consultancy.nl

Adviesbureau BMC heeft in de afgelopen maanden de gemeente Schouwen-Duiveland ondersteund met het opstellen van een erfgoednota. In de nota wordt vastgelegd wat voor erfgoed het eiland rijk is, hoe het beheerd moet worden en worden plannen omschreven die zorgen dat cultuur een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid en dus het imago en de identiteit van het eiland. De gemeente gaat de nota gebruiken om maatregelen te nemen die ervoor zullen zorgen dat het haar positie in de top 10 van cultuurhistorische steden van Nederland weet te behouden.

De belangrijkste bevindingen zijn vorige week (11 april) gepresenteerd. De erfgoednota wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd.

Erfgoed
Een van de belangrijkste vragen voor de BMC adviseurs was het vaststellen van de definitie van 'erfgoed'. Onderdelen die in de studie zijn meegenomen als erfgoed zijn o.a. de iconen, verhalen, bijzondere gebruiken, monumenten, historische boerderijen, ondergrondse monumenten (niet zichtbaar erfgoed), cultuurlandschap en cultuurhistorische structuren meegenomen.

Nieuws

Meer nieuws over