Erasmus Executive Education start Advanced Program Advisory

09 februari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

In september start de Erasmus Universiteit met het Advanced Program Advisory-programma. Arno Geurtsen, programmadirecteur van de nieuwe opleiding, legt uit waar het programma zich op richt en hoe het adviseurs helpt bij het verder professionaliseren van hun skills.

Complexe vraagstukken die zich niet eenvoudig laten beantwoorden, het implementeren van (vaktechnische) oplossingen in een inclusieve omgeving, complexe groepsdynamica met de adviseur als onderdeel daarvan, en dit alles in een digitale samenleving, zijn dé belangrijkste drijfveren om te starten met een ‘Advanced Program Advisory’ bij de Erasmus Universiteit.

Gecombineerd met een context waarin complexiteit, onzekerheid, volatiliteit en ambiguïteit (VUCA) bepalende ingrediënten zijn voor de omgeving van organisaties, moeten interne en externe adviseurs in toenemende mate de beschikking hebben over vaardigheden waarmee zij complexe vraagstukken kunnen ontrafelen, situaties kunnen duiden en interventies kunnen plegen waar een organisatie mee is geholpen.

Arno Geurtsen, Programmadirecteur, RSM Erasmus

Ook dienen adviseurs voldoende reflectieve vaardigheden te bezitten om van stijl te kunnen veranderen indien nodig.

Verdieping en reflectie

Deze tijd vraagt om verdieping en reflectie. Maak gebruik van nieuwe ontwikkelingen, maar gebruik daarbij reflectie vanuit onderliggende fundamenten, en leren van het verleden. Deze visie op het vakgebied ‘consulting’ vindt een vruchtbare bodem bij Erasmus Economics & Business Executive Education (EEBEE) waar al langer een ambitie leeft om binnen de faculteit zo een opleiding op academisch niveau te starten.

Dit moment leent zich goed om deze ambitie verder in te vullen. Zo langzamerhand wordt steeds duidelijker dat gedragspatronen van individuen, groepen en organisaties een bepaald herhalend karakter hebben. Natuurlijk zijn er organisaties die heel adaptief zijn, maar er zijn evenzoveel organisaties die last hebben van een bepaalde vorm van inertie.

Wil een adviseur in dat soort omstandigheden een verschil kunnen maken dan zal hij naar de visie van ons een fundamentele analyse dienen te maken van de situatie waarin de organisatie zich bevindt, de beschikking hebben over een interventie-instrumentarium dat aansluit bij het gedrag van individuen, groepen en de organisatie, en de beschikking over een behoorlijke mate van zelfreflectie hebben ten aanzien van het adviesproces en zichzelf.

Daarnaast zijn er ook meer praktische aanleidingen om met de opleiding te beginnen. Zo heeft de voorzitter van de Ooa (de beroepsvereniging voor consultants) aangegeven behoefte te hebben aan een opleiding op academisch niveau die gebruikt kan worden binnen de Ooa om haar leden verder te professionaliseren.

Ook is er binnen een aantal van de bestaande opleidingen van EEBEE een sterkere behoefte om persoonlijke vaardigheden op een meer academisch niveau bij te brengen.

Al met al voldoende redenen om met de opleiding te starten. De opleiding bestaat uit vier delen te weten:
(1) Organisatie- en procesanalyse
(2) Interventiekunde
(3) Adviesvaardigheden
(4) Integratie-opdracht

Met deze opbouw levert de opleiding nieuwe inzichten om organisaties en processen te analyseren en te duiden, vervolgens interveniëren rekening houdend met de groepsdynamica en veranderbereidheid, en leren reflecteren op het eigen handelen. Alle opgedane kennis en vaardigheden worden vervolgens toegepast in een real life-adviesopdracht. Wij hanteren het principe ‘learning by doing’.