Elektrische auto altijd beter voor milieu dan brandstofvariant

12 augustus 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Een elektrische auto is gedurende zijn gehele levenscyclus altijd beter voor het milieu dan een model met brandstofmotor. Dat staat in een nieuw onderzoeksrapport van adviesbureau ICCT.

Hoewel elektrische auto’s geen schadelijke stoffen uitstoten, is het te kort door de bocht om op basis daarvan te concluderen dat deze voertuigen per definitie schoner zijn dan brandstofauto’s. Het maakproces van accu’s is bijvoorbeeld zeer milieuverontreinigend. En daarnaast is lang niet alle stroom waarop deze voertuigen rijden duurzaam opgewekt.

Om vast te stellen of elektrische auto’s daadwerkelijk beter zijn voor het milieu dan brandstofauto’s moeten dus bijzonder veel aspecten worden meegenomen, wat de onderzoekers van ICCT hebben gedaan. Zo bepaalden ze onder andere de milieu-impact van het productieproces en het delven van de benodigde grondstoffen.

Elektrische auto altijd beter voor milieu dan brandstofvariant

Verder vergeleek ICCT de elektrische auto met het brandstofmodel per regio. Reden: vandaag de dag wordt niet overal ter wereld op dezelfde manier energie opgewekt. China maakt bijvoorbeeld veel gebruik van steenkoolcentrales, terwijl in Europa veel meer duurzame energiebronnen worden ingezet.

Niettemin is de elektrische auto tijdens zijn hele levenscyclus milieuvriendelijker in alle vier de regio’s – Europa, de Verenigde Staten (VS), China en India. Wel komt dit type auto in Europa het beste uit de verf: de CO2-uitstoot van de elektrische auto tijdens zijn gehele levensduur ligt hier circa 68% lager dan bij de brandstofauto. In de VS gaat het om ongeveer 64%, in China om 41% en in India om 27%.

Breed palet

Vanzelfsprekend bestaan er verschillende soorten elektrische en brandstofauto’s. Ook die vergeleken de onderzoekers met elkaar. Opvallend is dat auto’s die op gas rijden tijdens hun gehele levenscyclus meer CO2-uitstoot veroorzaken dan benzine- en dieselvoertuigen.

De elektrische auto die rijdt op hernieuwbare energie is de schoonste van alle modellen, concluderen de onderzoekers van ICCT. De brandstofcelauto staat op de tweede plek. Dit type voertuig maakt gebruik van waterstof, die via een chemische reactie wordt omgezet in elektrische energie, waarmee de accu wordt opgeladen.