Adviseurs van Van Bruggen zetten zich in voor het Oranje Fonds

17 februari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Van Bruggen Adviesgroep en het Oranje Fonds hebben de handen ineengeslagen. Samen gaan de partners maatschappelijke impact creëren door elkaar te versterken met tijd, kennis en bereik. Ook zal Van Bruggen het fonds steunen met een financiële bijdrage. Met de samenwerking geeft Bruggen Adviesgroep invulling aan de missie van het Oranje Fonds: “Zorgen dat niemand er alleen voor staat.”

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten in Nederland en zorgt ervoor dat deze mensen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit doet het Oranje Fonds onder andere met de programma’s zoals ‘Meer Kansen voor Jongeren’ en ‘Samen uit de armoede’ en met campagnes die het sociale draagvlak vergroten.

Door de uitbraak van de wereldwijde pandemie is de noodzaak van dergelijke initiatieven nog hoger komen te liggen. Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fond, geeft aan: “2020 was turbulent. Door de uitbraak van de wereldwijde pandemie afgelopen jaar is het belang en de noodzaak van onze missie nog duidelijker geworden.”

Adviseurs van Van Bruggen zetten zich in voor het Oranje FondsJetten voegt toe: “Maatregelen en het moeten houden van afstand heeft een grote invloed op het welbevinden van iedereen, veel mensen zijn daarbij kwetsbaarder geworden. Wij blijven ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen. Ons eigen werk en het werk van de prachtige sociale initiatieven en vrijwilligers die we steunen, is hierdoor alleen maar uitdagender geworden. Dankzij de steun van onze partners kunnen wij er voor anderen zijn.”

Partnership met Van Bruggen Adviesgroep

Eén zo’n belangrijke en nieuwe partner van het Oranjefonds is Van Bruggen Adviesgroep, een financiële dienstverlener die naast financieel advies ook makelaarsdiensten aanbiedt aan klanten. De twee partners willen gezamenlijk maatschappelijke impact creëren door de krachten te bundelen en elkaar te versterken met tijd, kennis, bereik en een financiële bijdrage.

Het Oranje Fonds richt zich op de meest kwetsbare groepen in Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. Met de samenwerking kunnen zij er samen voor zorgen dat nieuwe kansen worden geboden voor deze kwetsbare groepen.

“Onze adviseurs staan klaar om hun financiële kennis en kunde te delen, denkend aan workshops of vragenuurtjes. Net als het Oranje Fonds gelooft Van Bruggen Adviesgroep in een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen”, vertelt Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep. “Dankzij dit soort samenwerkingen kunnen wij onze projecten realiseren en sterken we sociale initiatiefnemers”, vult Jetten aan.

Behalve uit de financiële steun zal het Oranje Fonds kunnen putten uit de kennis en kunde van de financieel adviseurs tijdens kennisdagen die het Oranje Fonds organiseert, en worden medewerkers van de centrale organisatie in de gelegenheid gesteld om te participeren in initiatieven zoals NLdoet en Maatjes Gezocht.

Kennis delen en activatie

Ook de medewerkers van de centrale organisatie gaan hun steentje bijdragen. Iedereen krijgt twee dagen per jaar om te besteden aan vrijwilligerswerk bij projecten die gesteund worden door het Oranje Fonds. “Daarnaast informeren we de klanten aan tafel bij de adviseurs over de samenwerking en vragen we hen om mee te doen. Zo kunnen we nog meer mensen activeren”, aldus Meijer.