95% van corporate techinnovaties sneuvelt nog voor lancering

14 december 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Uit nieuw onderzoek van Kaspersky komt naar voren dat maar liefst 95% van techinnovaties reeds mislukt in een van de fases voorafgaande aan de lancering. De voornaamste reden? Een gebrek aan adequate planning.

In de almaar sneller veranderende wereld vormt innovatie een essentieel aandachtspunt voor organisaties om relevant te kunnen blijven. Alvorens techinnovaties hun doelgroep en de markt daadwerkelijk bereiken, doorlopen deze tal van procesfasen, van idee en ontwerp, tot de ontwikkelings-, test- en productiefase. Het succes van een techinnovatie hangt sterk af van hoe goed al deze fases zijn ingericht.

Het probleem van voortijdig sneuvelende techinnovaties ligt volgens onderzoek van Kaspersky dan ook niet aan de innovatie op zichzelf, maar aan het bredere en tekortschietende proces eromheen.

De meeste techinnovaties – meer dan een derde – sneuvelen reeds in de ontwikkelingsfase. Een kwart komt niet voorbij de daaraan voorafgaande ontwerpfase, terwijl even zoveel techinnovaties de testfase niet overleven. Zo’n 15% van de innovaties gaat zelfs al aan het begin van het proces onderuit, wanneer een idee voor een innovatie wordt verkend en uitgewerkt.

Stages where innovation is most likely to fail

Waarom zoveel techinnovaties al in een vroeg stadium mislukken? Uit het onderzoek komt naar voren dat 80% van de ondervraagde businessleiders dit wijt aan een inadequate planning.

“De respondenten met wie we hebben gesproken zijn het erover eens dat iedere organisatie met een gedisciplineerd langetermijnplan, een goede structuur en een heldere routekaart een raamwerk kan creëren waarbij innovaties meer kans van slagen hebben”, zo valt te lezen in het rapport.

De onderzoekers merken op dat de meerderheid van de businessleiders die niet beschikken over een dergelijk planningsraamwerk tot de organisaties behoren waar geen dedicated innovation officer is aangesteld.

Nog los van het planningsproces, lijken bedrijven ook een belangrijk doel uit het oog te verliezen wanneer ze gaan innoveren – namelijk het toevoegen van waarde voor de klant. Succesvolle bedrijven houden de behoeften van klanten in het achterhoofd wanneer ze experimenteren met de nieuwste technologieën en innovaties. Bedrijven die dit nalaten zullen eerder geneigd zijn te falen in innovatie-inspanningen.

Een laatste factor waar 75% van de respondenten mee te maken krijgt, is het feit dat businessleiders in discussies kunnen geraken met de cybersecuritymanagers binnen de organisatie. Immers, door nieuwe technologie te ontwikkelen komt er meer druk te liggen op de reeds bestaande IT-infrastructuur en kunnen mogelijk nieuwe kwetsbaarheden op cybersecuritygebied ontstaan, die het werk van de cyberverantwoordelijken kunnen bemoeilijken.

De oplossing, zo stelt Kaspersky, ligt in het zo vroeg mogelijk in het innovatieproces betrekken van de cybersecurityexperts. “Anders kunnen afdelingen in een situatie geraken waar het IT-securityteam hen mogelijk tegenwerkt, in plaats van het in hun innovatie-activiteiten te ondersteunen”, zo schrijven de onderzoekers in het rapport.