‘Cegeka en Dutch Innovation Factory verbinden onderwijs met de praktijk’

19 november 2020 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De laatste jaren wordt regelmatig gewaarschuwd dat het hoger onderwijs te ver afstaat van de beroepspraktijk. Eén plek waar dat probleem duidelijk niet speelt is binnen de Dutch Innovation Factory (DIF). Studenten van de Haagse Hogeschool vormen bij de DIF samen met bedrijven en de gemeente Zoetermeer een Community en werken aan innovaties op gebieden als cybersecurity, smart mobility en big data. Een van de bedrijven die intensief samenwerken met het onderwijs binnen de DIF is Cegeka. Adviseur Rik van der Zee en DIF-communitymanager Bernard Groen vertellen op welke manier Cegeka bijdraagt en waarom de IT-dienstverlener zoveel waarde hecht aan de samenwerking.

Anderhalve meter afstand houden. Wie had begin dit jaar kunnen bedenken dat deze uitdaging dit jaar zo belangrijk zou worden? Ook op de locatie van Dutch Innovation Factory in Zoetermeer zagen ze dit natuurlijk niet aankomen, maar toen corona het land in zijn greep nam gingen ze razendsnel werken aan een oplossing.

De Haagse Hogeschool studenten van de opleiding Innovative Development waren al begonnen aan een challenge, waarin ze werden uitgedaagd om een Internet of Things-toepassing te implementeren binnen de DIF. Toen corona kwam moesten ze even schakelen, maar zagen meteen de kans die de nieuwe situatie bood. Ze besloten een oplossing te bedenken om de benodigde anderhalve meter afstand te bewaken binnen het DIF-gebouw. Het resultaat: sensoren die bijhouden wanneer iemand een ruimte in- of uitloopt, gekoppeld aan een app die laat zien hoe druk het in de ruimtes is, en of het nog veilig is die te betreden.

Cegeka en Dutch Innovation Factory verbinden onderwijs met de praktijk

Het is één van de vele voorbeelden van de samenwerking tussen de DIF en Cegeka. “We begeleiden ICT-studenten in projecten en bieden stages aan”, vertelt Cegeka-adviseur Rik van der Zee. “We zijn vaak in het DIF-gebouw om mee te denken over het onderwijs van de Haagse Hogeschool, en we delen met de Community kennis in de vorm van workshops en presentaties, omdat we graag ‘in close cooperation’ werken, zowel met onze klanten als partners en leveranciers als de studenten. Daarnaast verzorgen we workshops in ons IoT-lab op de DIF en maken we gebruik van de ruimtes om met collega’s, klanten en studenten samen te werken.”

De meerwaarde van samenwerking

De DIF is een schoolvoorbeeld van de zogeheten ‘Triple Helix-samenwerking’, oftewel het ecosysteem bestaande uit de private sector, het onderwijs en de regionale overheid. “De Community heeft zo’n 75 leden”, vertelt DIF-communitymanager Bernard Groen. “De belangrijkste doelen van de Community zijn het versterken van het netwerk door leden elkaar beter te laten leren kennen zodat de meerwaarde van samenwerking bepaald kan worden, de leden in contact brengen met toekomstige werknemers en het bevorderen van de structurele samenwerking met het ICT-onderwijs.”

Daartoe richten de samenwerkende leden zich op tal van activiteiten. Groen: “De Community houdt zich actief bezig met het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven en het onderwijs, het bevorderen van structurele deelname van bedrijven/organisaties aan onderwijsactiviteiten, het faciliteren van de behoefte aan nieuwe kennis en nieuwe ‘high end’ technologie/innovatie, het versterken van het platformdenken, het faciliteren van bijeenkomsten als LAN-parties en tech nights, en kennisuitwisseling op allerlei verwante gebieden en met relevante partijen.”

Daarbij speelt Cegeka een belangrijke rol, zo legt hij uit. “De samenwerking met Cegeka als lid van de Community met De Haagse Hogeschool/opleiding HBO-ICT is de afgelopen tijd – mede door de invoering van een nieuw onderwijsconcept waarbij de inhoudelijke en personele inbreng van het bedrijfsleven/instellingen onontbeerlijk is – sterk geïntensiveerd. Met name zien we dit ook het gebied van challenges.”

Win-win-win

Van der Zee legt uit waarom de intensieve samenwerking een win-win-win oplevert. “Wanneer de regionale overheid samenwerkt met het onderwijs en het bedrijfsleven ontstaan voor alle partijen kansen. Het onderwijs kan gebruikmaken van de actuele kennis bij bedrijven, de overheid wordt geholpen met innoveren kan middels digitalisering lokale ‘wicked problems’ oplossen met behulp van studenten en bedrijven. En de bedrijven komen al in een vroeg stadium in aanraking met studenten, wat natuurlijk de collega’s van morgen zijn. Bovendien werken ze samen met andere partijen en de lokale overheid. Zo pak je samen uitdagingen aan, bouw je relaties op en leer je van elkaar.”

“Wanneer de regionale overheid samenwerkt met het onderwijs en het bedrijfsleven ontstaan voor alle partijen kansen.”

Binnen zo’n ecosysteem kan Cegeka veel expertise inbrengen. “Dankzij ons breed portfolio en diepgaand inzicht in de juiste technologieën en trends kunnen we alles naadloos met elkaar verbinden en oplossingen bieden die het beste van verschillende werelden combineren. Verbinden betekent ook vaak dat we meedenken binnen het ecosysteem/platform en bruggen bouwen tussen bedrijven, partners en businessmodellen. We werken binnen een hypergeconnecteerd systeem om waarde te creëren voor en uit te wisselen met alle betrokken partijen.”

Dit doet Cegeka niet alleen bij de DIF, maar ook in Groningen. Van der Zee: “Daar werken we samen binnen de Digital Society Hub, waar de regionale partijen en de Hanzehogeschool samenwerken aan innovatie. Ook daar doen we bijvoorbeeld mee met een IoT-project rond slimme gebouwen.”

Talenten van de toekomst

Ook Cegeka zelf heeft veel baat bij dergelijke samenwerkingen. “We hebben dankzij onze samenwerking met de DIF een groter netwerk opgebouwd met lokale en regionale IT-partijen. De Haagse Hogeschool weet ons ook te vinden als het gaat over de ontwikkeling van het onderwijs en daarmee staan we ook in nauw contact met de ICT-studenten, die graag bij ons stageopdrachten doen en bij ons willen werken. Ook het contact met de gemeente Zoetermeer is waardevol. Als IT-bedrijf met een vestiging in de stad denken we graag mee over de ontwikkeling van de DIF-community en digitaliseringsvraagstukken in de regio.”

Bovendien is het natuurlijk de uitgelezen manier om in aanraking te komen met het talent van de toekomst. “We komen niet één keer langs voor een presentatie, maar helpen de studenten inhoudelijk. Je ziet na verloop van tijd hun ontwikkeling. De studenten hebben een steile groeicurve en door al vroeg mee te denken en te doen, begeleiden we ze dusdanig dat we geen starters aannemen, maar deels ingewerkte collega’s. Studenten weten na hun afstuderen wie we zijn, en wij weten wie zij zijn. We leren elkaar echt kennen.”