SEO consultant deelt tips & tricks voor SEO-proof content

16 oktober 2020 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Online vindbaarheid wordt voor alle bedrijven steeds belangrijker, met als gevolg dat Search Engine Optimisation (SEO) – de kunst om beter gevonden te worden in de zoekresultaten met content – meer aandacht krijgt. Ook voor adviesbureaus en consultants is SEO anno 2020 niet meer weg te denken uit de online marketingplannen.

Reden voor Consultancy.nl om aan SEO consultant Romano Groenewoud (ook bekend als SEOgeek) te vragen om de stand van zaken in SEO-land uiteen te zetten. Welke veranderingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren? Welke SEO-trends en ontwikkelingen zijn belangrijk voor de komende jaren? En hoe kunnen bedrijven met hun content optimaal inspelen op de zoekalgoritmes van bijvoorbeeld Google? Groenewoud geeft uitleg:

AI (artificial intelligence) zal in impact toenemen

Het is de afgelopen jaren reeds duidelijk geworden dat Google veel meer de nadruk wil leggen op AI in de zoekresultaten. Met de introductie van BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) hebben ze daar een grote stap voorwaarts mee gemaakt. Het doel hiervan is dat Google de zoekterm van de zoeker probeert te begrijpen en vooral welk antwoord de zoeker verwacht te zien in de zoekresultaten.

BERT en AI zullen voor wat betreft de samenstelling van de zoekresultaten de komende jaren alleen maar toenemen in de Google-algoritmen. Helaas is het niet mogelijk om specifiek te optimaliseren voor de BERT-algoritmen. Het doel van Google blijft om goede content naar boven te laten komen, dus dat blijft nog steeds de prioriteit om hoog te scoren in de Google-algoritmen. Het beste advies blijft het schrijven van nuttige en behulpzame content van goede kwaliteit. Dit evergreen SEO-advies geldt dus nog steeds anno 2020: schrijf je content voor de gebruikers, niet voor zoekmachines.

Voice search wordt groter de komende jaren

Ondanks dat voice search in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is dit wel een SEO-richting waar je rekening mee moet gaan houden voor de komende jaren. Nu zal je misschien denken: wat heb ik aan content voor voice search en hoe kan ik hier rekening mee houden? Welnu, Google wordt steeds beter in het tekst-naar-spraak verwerken van informatie. En met de toename van smart-speakers die in meer en meer huizen te vinden zijn, komt er een geleidelijke toename van spraakgestuurde vragen naar Google.

In Amerika, een voorloper in spraakgestuurd werken en vragen, zijn er nu al 120 miljoen smart speakers en worden maandelijks 35,6 miljoen spraakgestuurde zoekopdrachten verstuurd. Zorg er dus voor dat je content gevonden kan worden aan de hand van spraakgestuurde vragen door je content te schrijven alsof het voorgelezen gaat worden.

Hoe kun je je content het beste optimaliseren voor voice search (spraakgestuurde vragen)?

Zorg voor een “Rich Answer” in je content
Voor spraakgestuurde vragen is het beste om een “Featured Snippet” te bereiken in de Google zoekresultaten, omdat veel vragen beantwoord worden met het voorlezen van een “Featured Snippet”.

Onderzoek en herstructureer je content
Bekijk je content en onderzoek of je duidelijke en korte antwoorden geeft op vragen die gesteld kunnen worden. Kies er bijvoorbeeld voor om een FAQ-box op te nemen in je content. Hiermee zorg je voor belangrijke vraag keywords en korte antwoorden (doorgaans circa 40-60 woorden).

Belangrijk om te benadrukken is dat er ook andere soorten featured snippets zijn die een ander format vereisen. Bijvoorbeeld vergelijkingstabellen, stappenlijstjes (bijvoorbeeld van de beste adviesbureaus) of ongenummerde lijstjes. Het is dus niet altijd de beste manier om een paragraaf samen te stellen van 40 tot 60 woorden.

Beste Adviesbureaus

Gebruik taal die je in een gesprek zou gebruiken
Probeer je content in een zo natuurlijk mogelijke taal te schrijven en probeer daarbij te denken aan welke zoekwoorden personen gebruiken en hoe de stijl van de vraag zou kunnen zijn. Door hierop in te spelen kun je richting Google de indruk laten wekken dat je het beste antwoord op de vraag hebt.

Richt je op long-tail zoekwoorden
Hoe beter je je richt op de volledige vragen die een persoon zou stellen in zijn of haar voice-zoekopdracht des te beter Google de match tussen jouw content en de vraag ziet.

Featured snippets: de voordelen
Als je een featured snippet krijgt in de Google-zoekresultaten dan wil dat zeggen dat je in een box bovenaan de pagina verschijnt. Dit wordt ook wel resultaat #0 genoemd omdat je boven de #1 staat. Een zeer gewilde positie om je organisch verkeer te verbeteren.

Beste Adviesbureaus van Nederland

Hoe krijg je een featured snippet?

  1. Schrijf content om een directe vraag te beantwoorden en geef een duidelijk en informatief antwoord.
  2. Doe nazoekwerk welke vragen er online gesteld worden.
  3. Schrijf content van hoge kwaliteit. Alleen een duidelijk antwoord op de vraag is niet voldoende, je hele artikel moet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die Google stelt.
  4. Probeer het antwoord op de vraag zo goed mogelijk te verwoorden. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige snippet, en probeer deze voor jezelf te verbeteren.
  5. Gebruik een vraag en antwoord pagina om meer waarde aan je website te geven. Het is verstandig om meerdere vragen op één pagina te plaatsen zodat je voor meerdere zoekwoorden in de zoekresultaten kunt komen.

Des te meer Google zich gaat richten op de zoekintentie en ervaring van de gebruiker, des te belangrijker de featured snippets gaan worden. Featured snippets zijn relevant, makkelijk, nuttig en bijna op elk platform te gebruiken.

Als je dit nu doorhebt, kun je content schrijven die hierop inspeelt. Zo zal je voor de toekomst je online zichtbaarheid zeker gaan vergroten. Door content te schrijven die makkelijk te verwerken is en meerwaarde heeft, kun je jezelf als een autoriteit op dat gebied neerzetten.

Er zijn sceptici die zeggen dat website-eigenaren zichzelf in de vingers snijden door mee te gaan in featured snippets. De zoeker heeft in sommige gevallen immers geen noodzaak meer om door te klikken naar de website in kwestie. In zekere zin is dat waar. In boven getoond voorbeeld omtrent de zoekopdracht ‘beste adviesbureaus’ kan de zoeker al veel informatie zien zonder de website van Consultancy.nl te bezoeken.

Verleden tijd SEO

Waar je als contentschrijver of SEO consultant niet op wil terugvallen, is dat je alleen maar let op zoekwoorden en daar je content mee vult. Dit wordt ‘keyword stuffing’ genoemd en wordt tegenwoordig juist gestraft door Google en zal je geen voordeel opleveren. Wat in het verleden nog wel eens gebeurde is dat men verschillende zoektermen gebruikte die veel gezocht werden, maar in een artikel gezet werden dat verder niet relevant was voor die zoekterm.

Metadata zoals de ‘title tag’ volzetten met zoektermen is ook verleden tijd. Google kan dankzij algoritmes zoals Hummingbird en BERT synoniemen perfect begrijpen. Synoniemen voor een bepaalde term hoef je dus niet langer geforceerd te verwerken in de tekst of title tag. Het is wel verstandig om misschien één van de zoektermen te gebruiken in de metadata van de pagina, maar het is het beste om goed leesbare en duidelijke metadata te schrijven voor de lezer, niet voor de crawlers van Google.

‘Meer is beter’ is ook een techniek die tot het verleden behoort. Waar je in het verleden door Google aangemerkt werd als een goede website als je veel content op je website had staan, dus veel en lange pagina’s, is dat tegenwoordig niet het belangrijkste meer. Voor het algoritme van Google is de kwaliteit van de artikelen op je website nu veel belangrijker dan de lengte en het aantal pagina’s. Dankzij de toepassing van AI kunnen zij beter inschatten dan voorheen wat de inhoudelijke kwaliteit is van een artikel.

Beste SEO-techniek van nu en voor de toekomst

Waar kun je nu het beste op focussen voor het schrijven van content die gevonden gaat worden? Het belangrijkste voor het Google algoritme blijft content van goede (lees: de beste) kwaliteit. Immers, met name met featured snippets geldt: ‘the winner takes it all’. Zorg dus dat je duidelijk en goede content blijft schrijven die gericht is op de intentie van de zoekers.

Het heeft weinig zin om de laatste Google-algoritmeupdate proberen te omzeilen of om specifieke artikelen te schrijven om snel hoog in de zoekresultaten te eindigen. Probeer juist hoog in de zoekresultaten te eindigen door een meerwaarde in je content te hebben ten opzichte van je concurrenten.

Probeer je te richten op de featured snippets door volledige maar korte antwoorden te geven op vragen die gesteld worden. Richt je daarbij vooral op volledige vragen, ook wel long-tail zoektermen genoemd, die door middel van een spraakgestuurde vraag gesteld worden.