Hot ITem helpt Gemeente Vlaardingen bij datagedreven werken

08 september 2020 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Gemeente Vlaardingen staat de komende tijd voor uitdagingen waaronder de transitie naar duurzame energie en toekomstbestendig wonen, zorg voor de jeugd, effectief schuldenbeleid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Er bestaat een grote behoefte om de cijfers te kennen, maar vooral ook om de samenhang tussen beschikbare gegevens te kunnen duiden. 

Om dit te realiseren, heeft de gemeente een duurzame en wendbare dataomgeving nodig. Op basis van de informatiebehoefte, de benodigde gegevensbronnen en de gewenste technologie en architectuur, heeft Hot ITem een ontwerp en roadmap voor het datawarehouse opgesteld.

Met een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van Hot ITem en de klant, is gestart met de ontwikkeling van het datawarehouse. Hierbij werd gewerkt volgens de agile/scrum methode, aangevuld met workshops, learning-on-the-job en train-de-trainer-principes.

Hot ITem helpt Gemeente Vlaardingen bij datagedreven werkenGelijktijdig is het dataobjectenmodel (conform model VNG) opgesteld en zijn de bijbehorende definities opgesteld. Vervolgens is het projectteam aan de slag gegaan om de databronnen aan te sluiten (ETL) en is het hele team opgeleid in de techniek en werkwijze. Vervolgens is de nieuwe werkwijze gedocumenteerd zodat de organisatie altijd kan terugvallen op werkprocessen en verantwoordelijkheden.

De samenwerking tussen het Business Intelligence-team van gemeente Vlaardingen en Hot ITem heeft erin geresulteerd dat er binnen één jaar een werkbare oplossing is gebouwd die voldoet aan de gestelde eisen. Gemeente Vlaardingen kan hiermee de komende jaren invulling geven aan de vraag vanuit de organisatie en de politiek. 

Daarnaast staat er een basis waarop meerdere bronnen kunnen worden aangesloten. Hierdoor kunnen, naast het sociale domein, ook de overige domeinen gebruik gaan maken van deze oplossing. Zo zorgt het datafundament voor een steeds verdere groei naar een data-geïnformeerde organisatie.