Cyberverzekeringen worden duurder, vooral voor corporates

06 mei 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Cyberverzekeringen zijn de afgelopen periode een stuk duurder geworden. Dat zegt Marie-Louise de Smit van Aon. De premiestijgingen treffen vooral grotere bedrijven.

Uit een studie van cybersecuritybedrijf McAfee blijkt dat de jaarlijkse mondiale kosten van cybercriminaliteit op circa $600 miljard liggen, waarbij de onderzoekers benadrukken dat dit bedrag de komende jaren enkel zal toenemen. Ook in Nederland zijn de kosten op het gebied van cybercrime aanzienlijk. Eerder stelde Deloitte in een onderzoek dat het voor ons land gaat om zo’n €10 miljard per jaar, en ook de experts van het Big Four-kantoor geven aan dat dit bedrag flink zal blijven groeien. 

Naast dat organisaties hun IT-systemen kunnen beveiligen om cybercriminaliteit te voorkomen, kunnen ze zich ook verzekeren tegen de schade die optreedt als ze toch het slachtoffer worden van cybercriminelen. De afgelopen maanden lopen de premies van deze verzekeringen in ons land echter snel op, zegt Marie-Louise de Smit, Cyber Deals Director bij Aon, die laat weten dat de premiestijgingen een gevolg zijn van recente incidenten (bijvoorbeeld binnen de Universiteit Maastricht) en het volwassen worden van het product. 

“Er is een oorzaak en een aanleiding. De oorzaak is dat de cyberverzekeringsmarkt niet over honderd jaar aan actuariële data beschikt. De markt is altijd op een bepaalde manier geprijsd, veelal gebaseerd op aannames. De aanleiding is een aantal grote incidenten in Europa vorig jaar. De cyberaanval op Eurofins en Norsk Hydro zijn hier voorbeelden van. Die hebben de hele markt flink weten op te schudden”, aldus De Smit

Cyberverzekeringen worden duurder, vooral voor corporates

De Aon-expert legt uit waarom juist die aanvallen zo’n impact hebben op markt: “De claims die daaruit voortkwamen waren bedrijfsschadeclaims. Verzekeraars hebben zich nog te weinig gerealiseerd wat de gevolgen daarvan zijn. Voorheen was cyber meer een AVG-verzekering. Je hebt een datalek en de boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar als een bedrijf helemaal stilvalt door een cyberincident, zoals Norsk Hydro, dan loopt de schade heel erg snel op.”

Met het stijgen van de premies, verhardt ook de cyberverzekeringsmarkt, vertelt De Smit: “Een voordeel van deze verharding is dat de informatie die ‘underwriters’ nodig hebben om het risico te schrijven steeds specifieker wordt. De vragen over het risicoprofiel worden beter. Bedrijven en organisaties moeten zich goed voorbereiden en moeten hun profiel kunnen presenteren aan de verzekeraars. Daar ondersteunen wij bij.” 

De Smit licht tot slot toe welke bedrijven de verharding van de cyberverzekeringsmarkt het meest zullen voelen: “In het hogere segment zien we premiestijgingen van zeker 10%. Dan doel ik op bedrijven met omzetten boven de €250 miljoen. Een middelgroot of een klein bedrijf met een omzet tot maximaal €50 miljoen kan nog prima tegen een gunstig tarief een cyberverzekering afsluiten. Met name grotere bedrijven zullen dus de ontwikkelingen in de cyberverzekeringsmarkt gaan ervaren.”