Impact van het coronavirus op de logistieke keten

24 februari 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Zo langzamerhand wordt het iedereen duidelijk dat de bevoorrading zal stagneren als gevolg van het coronavirus. Fabrieken staan stil en containers staan op de kade in Hong Kong en Shanghai. Welke impact heeft het coronavirus op de supply chain en het bedrijfsleven? En welke oplossingen zijn er voorhanden? Jan Roodenburg, Associate Partner bij Boer & Croon, legt uit.

De wereldwijde supply chain kent elk jaar wel een incident met materiaaltekorten tot gevolg. Denk bijvoorbeeld aan de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010 (toen ontstond een tekort aan hightech-componenten omdat de luchtvracht stagneerde) of aan de SARS uitbraak in 2003 (toen werden fabrieken in China stilgelegd).

Nu betreft het de uitbraak van het coronavirus met haperingen in de toelevering tot gevolg. Zodra de fabrieken en het transport weer in beweging komen, zal onder de afnemers een gedrang ontstaan om voorrang te krijgen bij de uitlevering. Naar verwachting zal het maanden duren voordat de toevoer van producten weer stabiliseert.

De druk neemt toe

Voor bedrijven met toeleveranciers in China is het nu aftasten welke levering wanneer doorkomt. De eigen inkoopgroep draait overuren om transparantie in de keten te krijgen. Door de onzekerheid van de situatie rondom de corona-uitbraak zullen de meeste leveringen echter voortdurend wijzigen. Steeds opnieuw zal de beschikbaarheid van componenten geverifieerd moeten worden om de eigen productievloer en/of leveringen goed te kunnen plannen.

Impact van het coronavirus op de logistieke keten

Het is niet ondenkbaar dat de verkoopafdeling klanten meerdere keren zal moeten teleurstellen als gevolg van tussentijdse verschuivingen. De geplande omzet kan daardoor onder druk komen te staan. Nu al is te lezen dat bedrijven winstwaarschuwingen afgeven. 

Supply Chain Control Tower

Meer dan ooit is het nu belangrijk om op dagbasis inzage te hebben in de orderstatus bij toeleveranciers. Soms zelfs op uurbasis. Ondernemingen willen hun mankracht immers zo effectief mogelijk inzetten. Deze faciliteit bieden de huidige systemen om de keten aan te sturen meestal niet. De systemen zijn namelijk opgezet met vaste informatie, die wekelijks handmatig wordt geactualiseerd door medewerkers van toeleveranciers. Deze actualisatie stagneert als de medewerkers in China niet goed geïnformeerd zijn over de situatie in hun eigen stad of land, of zelfs niet op kantoor aanwezig zijn.

Al enige tijd bied het ‘Supply Chain Control Tower’-concept een oplossing om transparantie te krijgen en de problemen gecoördineerd aan te pakken. In dit systeem is gedefinieerd wat voor de eigen bedrijfsvoering de kritische orders zijn. Al deze kritische orders worden voortdurend afgestemd en gecoördineerd met de toeleveranciers. 

In de huidige situatie rondom corona-uitbraak, kun je met de Supply Chain Control Tower bekijken welke orders uit je klantenbestand kritisch zijn. Voor die prioriteitorders geeft de Control Tower opdrachten aan alle betrokken afdelingen. Voor de inkoopafdeling is direct inzichtelijk wanneer welke componenten uit China nodig zijn, zodat zij weten welke leveringen zij het eerst moeten opvolgen. De technici in de fabriek weten meteen welk probleem eerst aangepakt moet worden, als zij meerdere problemen tegelijk moeten oplossen.

De logistieke afdeling kan zich richten op de specifieke container met componenten voor prioriteits-orders en daar duurdere en snellere afhandeling voor organiseren, als er vele containers staan te wachten op de kade of luchthaven.

Zo verschaft de Supply Chain Control Tower online informatie, die essentieel is om de order-flow (daarmee ook de cash-flow) van het bedrijf zo efficiënt mogelijk te laten stromen. Deze transparante situatie maakt het voor de salesafdeling mogelijk om gedupeerde klanten eerder te waarschuwen en het managementteam kan de financiële situatie eerder met aandeelhouders delen. 

Digitaliseren van de supply chain

Het opzetten van een digitale supply chain staat of valt bij de kwaliteit van de input in het ERP-systeem. Van sales tot inkoop, alle processen worden hierin weergeven en relevante data is beschikbaar zodat de order- en goederenstroom gedetailleerd kan worden gevolgd. Men heeft – zeker voor crisissituaties – echter additionele en specifieke software nodig. Hiermee kunnen namelijk statistische analyses worden uitgevoerd met behulp van business analytics, zodat doorlooptijden precies voorspeld kunnen worden. 

Afwijkingen kunnen, als zij op het kritische pad liggen, aangepakt worden. Zijn er veel variabelen, dan kan artificial intelligence vervolgens uitkomst bieden. Als dat alles staat is het zinvol de Supply Chain Control Tower op te zetten. Het succesvol invoeren van een Control Tower vereist zowel detailkennis als overzicht van de gehele keten en besef van verschillende culturen. 

De voordelen van een gedigitaliseerde supply chain met een Control Tower zijn dat:

  • Door transparantie van de supply chain deze geanalyseerd kan worden op de zwakke punten. Op die manier is winst te behalen in de doorlooptijd. Bij Hewlett Packard heeft men hiermee de doorlooptijd gehalveerd;
  • Alle afdelingen aangesloten zijn op dezelfde gedigitaliseerde supply chain-data, waardoor iedereen beschikt over dezelfde informatie. Op die manier ontstaat geen frictie tussen afdelingen;
  • Managementinformatie over de gehele chain op elk moment beschikbaar is, waardoor de keten met een klein groepje verantwoordelijken sneller aan te sturen is: het Control Tower Team;
  • De effectiviteit van de organisatie kan worden verhoogd;
  • Klantenorders dynamisch kunnen worden gevolgd, waardoor bij calamiteiten de benodigde informatie voorhanden is om prioriteiten te stellen.