Van dashboard naar daadwerkelijk datagedreven werken

13 februari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Daadwerkelijk datagedreven werken is niet niks. Het vergt nogal wat voorbereiding en doorzettingsvermogen. Het kiezen van de juiste informatie is meestal een grotere horde dan het inzichtelijk maken ervan. Maar als je het goed aanpakt, zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd. Gerrit Kaemingk en Joshua Kuijvenhoven van Cegeka Consulting vertellen hoe.

Wil je bedrijfsprocessen en beslissingen baseren op data in plaats van gevoel, dan moeten deze data betrouwbaar, relevant, actueel, uniform en inzichtelijk zijn. De ervaring leert dat veel organisaties nog niet zo ver zijn. In plaats van navelstaren helpt het om outsiders in te schakelen. Mensen die ervaring hebben opgedaan bij andere organisaties en met een frisse blik achterhalen welke inzichten voor jou waardevol zijn. Experts die je begeleiden naar professionele en interactieve dashboards voor het management of de teamleiders. 

Dashboards vormen de basis voor datagedreven werken. Zodra helder is op welke vragen de dashboards antwoord moeten geven, volgt een dataonderzoek. Welke gegevens zijn nodig, wat is de kwaliteit van de beschikbare data en hoe combineer je ze vanuit verschillende bronnen? Afdelingen gebruiken nu namelijk uiteenlopende tools en hebben vaak niet één punt waar alle informatie en data samenkomen. Na de creatie van het datamodel ga je aan de slag met de correcte interpretatie en transformatie van de gegevens, zodat de dashboards de juiste inzichten opleveren. 

Van dashboard naar daadwerkelijk datagedreven werken

Vertrouwen

De ontwikkeling van een professioneel dashboard, met de juiste datatransformaties en koppelingen, is niet niks. Het staat of valt met de correctheid van de data. De dashboards vormen namelijk een centrale bron voor stuurinformatie. De gebruikers interpreteren de getoonde informatie als waarheid en dus moet alles 100 procent correct zijn. Ook moet duidelijk te zijn waarop de informatie is gebaseerd zijn. 

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, luidt het gezegde. Dit geldt ook voor datagedreven werken. Medewerkers zijn gewend te werken met eigen data en eigen rapportages. Vaak beschouwen ze hun eigen interpretatie van de data als enige waarheid. Met een dashboard creëer je een waarheid die voor iedereen gelijk is. Vooral deze uniforme data-interpretatie is voor velen niet eenvoudig. Het duurt vaak een tijd voordat ze het vertrouwen, en ze raken dit vertrouwen gemakkelijk weer kwijt. 

Realistische plannen

Succesvolle adoptie vraagt dus om realistische plannen en voldoende tijd voor de uitvoering, het liefst in kleine overzichtelijke stappen. Het is belangrijk om elke gebruiker er tijdig en voldoende bij te betrekken. Zo ontdekken ze de meerwaarde en merken ze dat de hele organisatie de overstap steunt, inclusief het management.

Door de dashboards agile te ontwikkelen, betrek je de juiste stakeholders in het juiste tempo en creëer je het grootste draagvlak. Er rust een belangrijke taak op de schouders van de scrum master en de product owner. Samen moeten zij de vraagstelling helder krijgen, ontwikkeldoelen stellen en het project gaandeweg bijsturen waar nodig. Dit vergt niet alleen kennis van de organisatie, maar ook kennis van data science en hoe je hiermee voordeel behaalt.

Onbegrensde mogelijkheden

Dashboards en rapportages zijn geen doel op zich, maar een middel om van je bedrijf een datagedreven organisatie te maken. Als de juiste data inzichtelijk zijn en iedereen ze toepast, kun je nadenken over de vervolgstappen. Zoals machine learning, artificiële intelligentie en predictive analytics. Met wat hulp van ervaren data scientists word je daadwerkelijk datagedreven en zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd.

Gerrit Kaemingk is Data Consultant en Power BI-specialist bij Cegeka Consulting en Joshua Kuijvenhoven is Data & Analytics Consultant op het gebied van strategie en BI bij Cegeka Consulting.