Terugblik op de Arlande jubileum onderwijsconferentie

23 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Eerder deze maand vond de Arlande jubileum onderwijsconferentie plaats. Zo’n 80 professionals uit de hele onderwijsketen kwamen naar het Anatomie gebouw in Utrecht om inzichten op te doen over hoe digitalisering zijn stempel op de sector drukt.

Paul Vercauteren, directeur van Arlande – een project- en programmamanagement bureau – opende het evenement door alle deelnemers welkom te heten. Hij legde de basis voor de rest van het programma, door uit te leggen hoe digital inmiddels niet meer weg te denken is uit de onderwijswereld. Leerlingen die les krijgen via apps en tablets, scholen die hun bedrijfsvoering digitaliseren en platformen voor de distributie van lesmateriaal. 

De keynote werd verzorgd door Prinses Laurentien, die naast haar koninklijke status ook bekend is als de oprichter van Stichting Lezen & Schrijven. Ze vertelde over hoe de ontwikkeling van geletterdheid veel aandacht vraagt in de vroege ontwikkeling van het kind (tot 4 jaar). Ook benadrukte ze hoe belangrijk het is om te luisteren naar de wensen van kinderen. “Vraag kinderen op welke manier ze het liefste willen leren. Hiermee ontketen je een enorme denkkracht”, gaf ze aan.

Contact tussen leerling en leraar

Verderop in haar betoog vroeg Prinses Laurentien aandacht voor werkelijk contact tussen leerling en leraar – “laat als docent zien dat je aandacht hebt voor het individu en spreek de taal van de leerling. Maak daadwerkelijk contact en durf ook te zeggen dat je iets niet weet.” 

De jubileum onderwijsconferentie van Arlande

Aansluitend op de keynote presentatie gaf Ernst-Jan Stigter, algemeen directeur van Microsoft Nederland, een presentatie over het belang van digitalisering van het onderwijs. Hij ging daarbij in op twee onderwerpen. Allereerst op de aanpak die nodig is om een digitale transformatie in het onderwijs te bewerkstelligen, en ten tweede op hoe belangrijk opleiden is voor de banen van de toekomst (21ste eeuws vaardigheden) en hoe dit het beste ingeregeld kan worden.

Na een pauze verzorgden Jasper ’t Hart, Manager Onderwijs & Kwaliteit van Onderwijsgroep Groningen, en Jan Riezebos, Hoogleraar Onderwijsinnovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, interactieve presentaties. Jasper ’t Hart nam de aanwezigen mee in de omslag in het PO en VO die digitale geletterdheid met zich meebrengt. Deze stelt eisen aan lesstof, de leermiddelen, de professionalisering van teams, de lerarenopleidingen, de ICT-infrastructuur en de vervolgopleidingen. 

Leren van het bedrijfsleven

Onder aansturing van Riezebos werd er in negen groepen gediscussieerd over wat het onderwijs op logistiek gebied kan leren van het bedrijfsleven. Zo werd als voorbeeld het bestellen van artikelen via het Internet genoemd, waarbij deze tegenwoordig op het juiste moment via het juiste kanaal op het juiste adres bezorgd worden.

Het onderwijsdomein daarentegen, hanteert nog altijd een traditioneel model. Riezebos ging in op hoe het domein kan leren van het bedrijfsleven om zo nog meer waarde te leveren. Hij sloot af door te benadrukken dat een integrale aansturing op onderwijslogistiek voor alle partijen in de keten voordelig kan zijn. Vercauteren laat weten terug te kijken op een geslaagde middag.