Zorginstelling Philadelphia bouwt aan nieuw functiehuis

30 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Philadelphia is zijn functiehuis opnieuw aan het inrichten. De zorginstelling wil met modernere functieprofielen dichter bij de medewerker staan en beter aansluiten bij organisatietrends zoals zelfsturing en agile werken.

Met zo’n 7.000 medewerkers die ruim 8.600 mensen met een beperking door heel Nederland helpen, is Philadelphia een van ’s lands grootste spelers in de zorgsector. De dienstverlening van de instelling varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Belang van functieprofielen

Volgens Agnes Verhulst, een directeur bij Philadelphia, is het huidige functiehuis van de zorginstelling niet langer passend bij de strategische doelen van de instelling. De belangrijkste feedback die ze de afgelopen drie jaar heeft gekregen sinds ze als Directeur Medewerkersbelang aan de slag ging bij Philadelphia, is dat medewerkers zich onvoldoende herkennen in de huidige functieprofielen. En die zijn juist zo belangrijk: deze worden gebruikt om nieuwe talenten aan te trekken en om als taakbeschrijving voor alle werknemers te dienen.

Philidelphia bouwt aan nieuw functiehuis

Bovendien is de wereld behoorlijk veranderd sinds de functieprofielen destijds voor het eerst werden ontwikkeld. Zo is de organisatie aangepast, wordt er meer in de keten gewerkt met externe partners en zijn teams zelfsturender geworden. Verhulst legt uit: “Bij ons werken steeds meer teams zelforganiserend. Dat betekent ook iets voor hoe je functieprofielen beschrijft.” Zo leidt het tot een spanningsveld, geeft ze aan, tussen zorgen dat er genoeg duidelijk wordt gemaakt wat er van een medewerker wordt verwacht, maar ook juist weer niet te voorschrijvend zijn.

Samen met FWG, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in functiewaardering en HR-advies binnen de zorg, is Philadelphia de afgelopen maanden bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe functieprofielen. Het project bevindt zich momenteel in de pilotfase: vijf functies hebben nieuwe functieprofielen gekregen. Met de lessen die geleerd worden in de testfase worden alle functieprofielen opnieuw beschreven – eind volgend jaar hoopt Philadelphia hiermee klaar te zijn. “We hebben veel gesprekken met medewerkers gevoerd om te horen wat zij vinden dat in een functieprofiel hoort te staan. Deze input vormde de basis voor het huidige resultaat”, aldus Verhulst.

Nieuwe functieprofielen

De eerste, vernieuwde functieprofielen zijn: Begeleider Wonen Intensieve Zorg (voor moeilijk verstaanbaar gedrag [MVG]), Begeleider Zorg & Wonen, Coördinerend begeleider Intensieve Zorg MVG, Senior locatiemanager en Coördinerend begeleider Zorg & Wonen.

Enkele veranderingen die zijn doorgevoerd zijn onder meer het meer toepassen van het dagelijkse taalgebruik van de zorgmedewerkers (bijvoorbeeld: ‘kern van de functie’ vervangen door ‘je talenten’) of bijvoorbeeld het minder beschrijvend zijn ten aanzien van de taken die uitgevoerd moeten worden, waardoor medewerkers meer ruimte krijgen voor zelforganisatie. “We hebben het helemaal anders gedaan”, sluit Verhulst af.