Sioo organiseert zomerprogramma's voor organisatieadviseurs

25 juli 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Deze zomer organiseert Sioo enkele 5-daagse zomerprogramma’s voor organisatieadviseurs die hun kennis willen bijspijkeren op het gebied van veranderkunde, leiderschap en systeemdenken.

Summerschool Leiderschap

De Summerschool Leiderschap werd ontwikkeld voor professionals die bereid zijn hun leiderschapsrol onder de loep te nemen en kijkend vanuit de organisatie op zoek willen gaan naar een grotere impact – door een bredere kennis van moderne functies die leiderschap in teams en systemen vervult – en meer inzicht te verwerven in hun eigen leiderschap. In het bijzonder gaat het om professionals die actief betrokken zijn bij veranderingstrajecten en bereid zijn om dingen in vraag te stellen. Sioo: “De variëteit aan achtergronden en ervaringen van de deelnemers draagt bij aan de meerwaarde van de leergroep.”

In het leertraject krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen, team- en organisatiepatronen en hoe die hun leiderschap steunen of hinderen. Dankzij die nieuw verworven zelfkennis kunnen zij bewuster omgaan met situaties waarin hun leiderschapskwaliteiten op de proef worden gesteld. “De adviseurs creëren een kader om veranderings- en innovatieprocessen zo efficiënt mogelijk te begeleiden en de mensen om zich heen op de juiste manier te stimuleren”, aldus Sioo.

Volgens de opleider kunnen adviseurs “door adaptief leiderschap invloed blijven uitoefenen” in de alsmaar veranderende omstandigheden, doordat ze ook in een complexe omgeving proactief kunnen blijven en de context kunnen definiëren. “Door de verschillende achtergronden van de deelnemers worden deelnemers geconfronteerd met nieuwe invalshoeken die hun eigen overtuigingen beïnvloeden en hen in staat stellen hun leiderschapsrol zinvoller in te vullen.”  

Sioo organiseert zomerprogramma’s voor organisatieadviseurs

Summerschool Veranderkunde - Vlaanderen

Met de Summerschool Veranderkunde, de eerste opleiding Veranderkunde in België die de opleider samen met Belgisch adviesbureau Ginkgo Consulting organiseert, richt Sioo zich specifiek op Interne en externe adviseurs, veranderaars en managers, programma- en projectmanagers, die trajecten begeleiden en/of verantwoordelijk zijn voor het organiseren van verandering in profit- of non-profitorganisaties. Dit kunnen zowel externe adviseurs bij grote organisaties, als interne adviseur vanuit ondersteunende diensten als IT en HR zijn. Ook programma- en projectmanagers voor wie adviseren onderdeel van hun functie is, kunnen deze summerschool volgen, mits ze minimaal vijf jaar ervaring hebben.

Deelnemers aan de Summer School krijgen in de leergang antwoorden op vragen met betrekking op de verandering waarmee ze te maken krijgen. Zij willen bijvoorbeeld doorgronden waarom een verandering niet soepel loopt of beter toegerust zijn om veranderingen hanteerbaar te houden en tot een goed resultaat te brengen. Het gaat om antwoorden op vragen als: “Wat staat je nu te doen om deze verandering te realiseren? Waar begin je? Hoe ga je om met de verschillende belangen? En hoe vind je de juiste hefbomen om de verandering effectief te bewerkstelligen?’

“Deelnemers aan de Summerschool leren hun verandervraagstuk veel beter doorgronden en hanteerbaar te maken”, aldus Sioo. In het eerste deel van het traject wordt gefocust op de context van hun organisatie als geheel en de plaats van hun praktijkvraagstuk daarin. Vervolgens wordt systematisch gekeken naar de context en kaders van de eigen rol van de deelnemers daarin. Zij ontdekken onder andere waar ze in willen groeien en hoe ze macht en politiek kunnen inzetten. Na het volgen van het leertraject beschikken ze over een overzicht van methodieken, weten ze hoe ze het geleerde in de praktijk kunnen brengen en hoe ze de verandering tot een succes kunnen maken.

Studieweek Systemen; funderen van veranderen en organiseren

Als het gaat om organisaties en verandering dan valt al snel het woord ‘systeem’. Systeemdenken, de organisatie als systeem, systemisch kijken, systeeminterventies. Wat wordt daarmee bedoeld? Zijn al die woorden synoniem aan elkaar? Of is het woord hetzelfde, maar zijn de uitgangspunten verschillend? Welke theoretische stromingen zien de organisatie als een systeem, en hoe zien ze dat dan?

De diverse situaties waarin het begrip ‘systeem’ gebruikt wordt in relatie tot organisaties maakt het niet eenvoudig om (theoretische) verschillen of samenhang te zien. Voor velen blijft ‘systeemdenken’ een ambigue begrip. Sioo: "Als organisatieprofessionals blijven we daardoor in ons discours als het om systemen gaat vaak langs elkaar heen praten. De studieweek is een effectieve en efficiënte manier om het begrip systeem te ontrafelen en werkbaar te maken voor je beroepspraktijk."

Studieweek Systemen bestaat uit vijf aaneengesloten dagen die elk in het teken staan van één stroming of een aantal aan elkaar verwante theorieën die de organisatie als systeem centraal zetten. In een breed aanbod van workshops wisselen theorie en praktijk elkaar steeds af. "Een intensieve week waarin we het begrip systeem in relatie tot organisaties in al zijn facetten bestuderen", aldus Sioo.

“Onze workshops zijn altijd van praktische waarde en tegelijk een duurzame investering voor de deelnemer en voor zijn of haar organisatie”

Verschillende docenten zullen, ieder vanuit hun eigen focus, een theoretische invulling geven aan het hybride begrip. Diverse workshops bieden praktische ervaring met vele instrumenten en methoden. Er wordt gezamenlijk gestart vanuit een historische samenhang tussen de stromingen die interactief verder versterkt worden. In de verschillende workshops bestuderen de deelnemers verschillende aspecten van systeemdenken, waarbij kennisoverdracht van experts zal worden afgewisseld met "ervaren en doen".

Studieweek Systemen biedt de cursisten de mogelijkheid om de samenhang en verschillen tussen de stromingen te begrijpen, de stromingen theoretisch flink te verdiepen en praktische ervaring op te doen met een groot aantal instrumenten en methoden.

Voor meer informatie over de drie opleidingen en aanmeldmogelijkheden, zie de opleidingenpagina van Sioo.