2.100 mensen hebben een vermogen van meer dan $1 miljard

03 december 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Miljardairs zijn wereldwijd het afgelopen jaar fors rijker geworden. Inmiddels bezitten ze tezamen een slordige $9 biljoen. Het aantal miljardairs is het afgelopen jaar ook flink toegenomen. Momenteel leven er meer dan 2.000 leden van de negennullenclub op onze aarde. Met name in Aziatische-Pacifische regio schieten miljardairs als paddenstoelen uit de grond. 

Volgens Quote kende de mondiale negennullenclub het afgelopen jaar 26 Nederlandse leden, wat overeenstemt met iets meer dan 1% van alle miljardairs wereldwijd, zo blijkt uit onderzoek van UBS en PwC. In 2017 liepen er namelijk 2.158 personen rond op deze wereld met een vermogen groter dan $1 miljard. Die groep beschikt gezamenlijk over maar liefst $8,9 biljoen. Tussen 2012 en 2017 is het vermogen van deze allerrijksten met meer dan 71% gestegen. Het afgelopen jaar met zo’n 19%. Met een groei van 39% vergrootten Chinese miljardairs in 2017 hun vermogen zeer bovengemiddeld.

Aantal miljardairs in de wereld

Chinese voorspoed

China* is eveneens het land waar de meeste miljardairs ter wereld wonen. Dat is enigszins opvallend wanneer een blik op het recente verleden van de Volksrepubliek wordt geworpen. In 2006 kende het land slechts 16 miljardairs, maar vandaag de dag heeft China maar liefst 475 negennullenclubleden. Daarmee is ongeveer 22% van alle miljardairs ter wereld Chinees, terwijl ongeveer 19% van alle aardbewoners Chinees is. Het aantal miljardairs in China is wat dat betreft van redelijk proportionele aard. De meeste superrijke Chinezen (97%) zijn zogezegd ‘self-made’ en zijn veelal actief in technologie- en retailsector. Verder werden 89 Chinese ondernemers het afgelopen jaar miljardair. Die toestroom van nieuwe negennullenclubleden is grofweg driekeer groter dan in de Verenigde staten en in de EMEA-regio.

Volgens Josef Stadler, Group Managing Director van UBS Global Wealth Management, zal het aantal Chinese miljardairs de komende tijd blijven toenemen: “In het afgelopen decennium hebben Chinese miljardairs een aantal van ‘s werelds grootste en meest succesvolle bedrijven opgezet, waarmee ze de levensstandaard in het land hebben verhoogd. Maar dit is nog maar het begin. De enorme bevolking van China, technologische innovatie en productiviteitsgroei, in combinatie met overheidssteun, bieden ongekende mogelijkheden voor particulieren om niet alleen bedrijven te bouwen, maar ook om het leven van mensen positief te veranderen.” 

Aziatische opmars

Naast dat het aantal miljardairs in China de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen, vindt er in de rest van de Aziatische-Pacifische regio ook een ware opmars plaats. Zo is het totale vermogen van miljardairs uit deze regio in vijf jaar tijd gestegen van zo’n $1,1 biljoen in 2012 naar $2,7 biljoen in 2017. Daarmee is het gebied verantwoordelijk voor ongeveer 30% van het wereldwijde vermogen van alle miljardairs (bij elkaar opgeteld). In 2012 was dat aandeel fors minder: 21%.

Vermogen van miljardairs per regio ($ biljoen)

Tegelijkertijd is de impact van het continent Amerika de afgelopen jaren ietsje afgenomen. In 2012 werd 46% van het totale vermogen van de negennullenclub gegeneerd in dat werelddeel, terwijl puissant rijken Amerikanen in 2017 verantwoordelijk zijn voor 40% van de $8,9 biljoen. Ook het aandeel van de EMEA-regio is in vijf jaar tijd geslonken. In 2012 was het gigantische gebied verantwoordelijk voor ongeveer 32% van het totale vermogen van de rijkste aardbewoners, in 2017 gaat het om zo’n 29%.

Welvaartsverdeling

In de Noord-Amerikaanse regio (de Verenigde Staten en Canada) wonen mondiaal de meeste steenrijken: 631, wat overeenkomt met 29,2% van alle miljardairs wereldwijd. In vergelijking met China, leven er buitenproportioneel veel miljardairs in Noord-Amerika: slechts 5% van de totale wereldbevolking komt uit de Verenigde Staten en Canada. Ook in Europa, waar zo’n 10% van de totale wereldbevolking leeft, is het aantal leden van de negennullenclub onevenredig hoog: niet minder dan 27% van alle miljardairs woont in dat continent.

De miljardairs uit Europa en Noord-Amerika bezitten tezamen in $5,67 biljoen. Dat bedrag stemt overeen met 7,2% van de totale omvang van de wereldeconomie ($79 biljoen), terwijl 7,2% van de totale wereldbevolking neerkomt op circa 540 miljoen mensen. Wanneer de mondiale welvaart ($79 biljoen) volledig evenredig verdeeld zou zijn, zou ieder mens ongeveer $10.000 bezitten. De 1.208 miljardairs uit Europa, Canada en de Verenigde Staten, die louter 0,00000016% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, bezitten daarentegen maar liefst 45 miljoen keer zo veel. Ter vergelijking: de omvang van economie in Afrika – waar 1,3 miljard mensen wonen – was in 2017 ongeveer $3,5 biljoen, wat slechts 61% is van het totale vermogen van de ruim duizend miljardairs uit Europa en Noord-Amerika. 

*Het gaat hier om ‘Groot-China’: het vasteland van China, Hongkong, Macau en Taiwan.