Britse bankiers kunnen na Brexit veel meer verdienen in Europa

19 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bankiers die in het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn en volgend op de Brexit elders in Europa aan de slag zullen gaan, kunnen in veel landen rekenen op een (forse) inkomstenstijging. Europese overheden hebben namelijk allerlei fiscale kortingen opgetuigd om het hoogopgeleide financial services-talent naar hun land te lokken. In Frankrijk en Italië kunnen ‘miljonair bankiers’ onderaan de streep zo’n twee ton per jaar meer overhouden. 

29 maart 2019, om 11:00 Britse tijd – dat is wanneer het Verenigd Koninkrijk zich officieel zal terugtrekken uit de Europese Unie (EU). Het besluit tot uittreding volgde op de uitkomst van een referendum van 23 juni 2016, toen een meerderheid van 52% van Britse stemmers had gestemd ten faveure van het vertrek uit de EU. Sindsdien hebben de Britse politiek en het bedrijfsleven allerlei regels en procedures in werking gesteld om er voor te zorgen dat na de Brexit go-live, alle goederenstromen, diensten en mensen een zo soepel mogelijke overgang naar de nieuwe situatie zullen beleven.

Grote impact financial services-sector

Een van de sectoren die het meest wordt getroffen door het besluit tot de Brexit, is het financial services-segment. Wereldwijde banken, verzekeraars en andere in Londen gebaseerde financiële instellingen bekijken momenteel hun organisatie en operaties om te besluiten of het centrum van Londen – ook bekend als ‘The City – na de Brexit nog altijd kan fungeren als hoofdkwartier voor het Europese vasteland. Tot op heden, zo becijfert de Bank of England, zijn er al zo’n 5.000 banen in Londen verhuisd naar andere landen, terwijl andere experts erop wijzen dat op de langere termijn nog meer banen verloren zullen gaan.

Barclays en Bank of America Merrill Lynch hebben bijvoorbeeld honderden banen verplaatst naar Dublin, Ierland. En terwijl Deutsche Bank nog volop in de planningsfase zit, liet de bank al weten dat het zo’n 4.000 banen naar Frankfurt, Duitsland zou kunnen verplaatsen. Een route die Goldman Sachs reeds is ingeslagen – de Amerikaanse bank heeft tot dusver zo’n 200 werknemers uit Londen naar de financial services hub in Duitsland verplaatst en heeft ook klantgerichte functies verhuisd naar onder meer Milaan en Madrid. HSBC is voornemens zo’n 1.000 arbeidsplaatsen naar Parijs, Frankrijk te verhuizen, terwijl JP Morgen naar verwachting honderden werknemers verplaatst naar Parijs, Dublin en Luxemburg. Andere bankinstellingen die druk bezig zijn met hun Brexit-plannen, zijn ING, RBS, Société Générale, Standard Chartered en UBS.

Britse bankiers kunnen na Brexit veel meer verdienen in Europa

Aan de andere kant van de medaille zijn het de overheden van Europese landen, die graag alles uit de kast willen halen om het vertrekkende talent naar hun land te lokken. Financial services-banen zijn veelal goed betaalde functies en een groot deel van het hoogopgeleid financial services-talent dat de overstap maakt komt naar verwachting naderhand terecht in het bredere landschap van zakelijke dienstverlening. En dat is goed nieuws voor overheden, die gebaat zijn bij de creatie van nieuwe banen. Voor al de vertrekkende financiële instellingen en hun talenten staan grote steden als Frankfurt, Parijs, Dublin, Amsterdam en vele anderen in de rij, en zij doen er alles aan om van hun stad de meest ideale vestigingsplaats te maken.

Fiscale lokkertjes

Uit een analyse uitgevoerd door consultants van PwC, komt naar voren dat de overheden van Italië en Frankrijk tot op heden de meeste fiscale lokkertjes hebben opgeworpen voor Brexit-verlaters. Het betreft lokkertjes voor bedrijven, maar ook voor individuen, in de vorm van een hoger netto salaris. Bankiers die in Londen €1 miljoen bruto verdienen, houden in de UK netto €542.869 over van hun salaris. Verhuizen ze na de Brexit echter naar Italië, dan kunnen ze de eerste vijf jaar jaarlijks netto ruim twee ton meer (€772.805) mee naar huis nemen. In Frankrijk ligt voor Britse expats gedurende acht jaar een inkomensverbetering van €180.000 in het verschiet. Wanneer Britse bankiers kiezen voor Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats, dan kunnen zij uitkijken naar netto ongeveer een ton meer in de eerste vijf jaar. Ook in Spanje en Ierland is eenzelfde verdienstenplaatje zichtbaar. Duitsland doet opvallend genoeg fiscaal gezien geen extra moeite om Britse bankiers aan zich te binden.

De experts van PwC zien echter ook dat na die (doorgaans) eerste vijf jaar, het beeld lijkt te kantelen. Na die periode lijkt juist Spanje – gevolgd door Luxemburg, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk – weer de beste plek als het gaat om de verdiensten. Nederland bevindt zich dan net achter Frankrijk en Ierland. De onderzoekers merken verder op dat onder de standaard belastingregelingen, de verschillen aanzienlijk kleiner zijn dan onder regelingen voor expats. Britse bankiers die nu 
€1 miljoen bruto verdienen zullen in Nederland na belasting- en sociale premieheffing kunnen rekenen op een nettosalaris van €488.970, tegenover €561.247 in Spanje.

Expatregeling onder vuur

Over de expatregeling was de afgelopen periode in ons land veel te doen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën wil hem versoberen, en heeft aangekondigd dat het belastingvoordeel gaat dalen van acht naar vijf jaar. Het idee achter de regeling: een tegemoetkoming voor extra kosten die buitenlanders in veel gevallen hebben als zij in Nederland komen werken. Gedurende die jaren hoeven expats geen belasting te betalen over de eerste 30% van hun inkomen. Het voorstel van Snel stuitte echter op veel verzet, onder meer van werkgeversorganisaties VNO-NCW.