Equalis sluit zich aan bij het Dutch Techcentre for Life Sciences

17 augustus 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Equalis, een zorgadviesbureau uit Utrecht dat zich inzet om organisaties, kennis en data in de gezondheidszorg met elkaar te verbinden, heeft zich aangesloten als partner van het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL), een expert op het gebied van FAIR data.

De afgelopen jaren hebben trends als Big Data, data analytics en datagedreven werken een enorme vlucht genomen. Waar enkele jaren geleden nog maar één op de drie organisaties
 Big Data strategisch inzette, zo lijken steeds meer bedrijven vandaag de dag in te springen op de datatrend; het verzamelen en de opslag van data, en vervolgens het bouwen van algoritmes en voorspellende modellen om deze data om te zetten in waardevolle informatie voor strategische doeleinden. Maar ook voor bijvoorbeeld het verkrijgen van beter inzicht in klantgedrag of voor interne doelstellingen kan data analytics gebruikt worden, of om datastromen te begrijpen of processen en ketens te optimaliseren.

Belang van goed opgeleide dataprofessionals

Ook volgens Equalis, een consultancybureau uit Den Haag dat zich specifiek richt op de zorgsector, is data één van de belangrijkste productiemiddelen in het huidige landschap dat, op het gebied van data delen en ontsluiten, continu in ontwikkeling is. “Steeds meer organisaties willen hun beleid baseren op feiten vanuit analyses en onderzoek”, aldus Equalis. Het consultancybureau benadrukt in dat kader hoe belangrijk het is dat bedrijven zich ontwikkelen in een organisatie met goed opgeleide dataprofessionals met een hoge ambitie ten aanzien van de aspecten data-integriteit, veiligheid en privacy. “Essentieel hierin is goed gegevensbeheer, wat in snel tempo een essentieel onderdeel van data analytics en onderzoek in de zorg aan het worden is.”

Equalis sluit zich aan bij het Dutch Techcentre for Life Sciences

Om goed gegevensbeheer mogelijk te maken en open onderzoek en wetenschap te bevorderen, heeft FORCE11 de principes van FAIR Data ontwikkeld*. FAIR staat voor ‘Findable, Accessible, Interoperable and Reusable’. De FAIR Data-principes fungeren als een internationale richtlijn voor gegevensstewardship van hoge kwaliteit.

Een actief promotor van FAIR Data Stewardship van life science-informatie, is het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL), een publiek-private samenwerking van meer dan 50 life science-organisaties in Nederland. DTL verbindt wetenschappers, gegevensexperts, technische experts en trainers die gespecialiseerd zijn in een verscheidenheid aan hoogwaardige natlab- en datatechnologieën en werkt in life science-domeinen, variërend van gezondheid tot voeding, agro, biotech en biodiversiteit. Samen zorgen de professionals van DTL voor onderlinge verbinding en verbetering van hun onderzoeksinfrastructuur om kosteneffectief cross-technology life science-onderzoek mogelijk te maken in nationale en internationale samenwerking.

Equalis partner van DTL

Een meerderheid van de Nederlandse universiteiten en universitair medische centra zijn DTL-partners en een groeiend aantal bedrijven treedt toe tot de organisatie. Dit DTL-netwerk wordt ondersteund door een klein faciliterend team in Utrecht. Ook Equalis heeft zich eerder dit jaar als partner verbonden aan het Dutch Techcentre for Life Sciences, waarmee het onderdeel is geworden van het grotere DTL-netwerk. De stap sluit aan bij de missie van het adviesbureau, om opdrachtgevers te adviseren en begeleiden bij hun ontwikkeling naar een datagedreven organisatie en ligt tevens in lijn met hun doelstelling om partijen, kennis en data in de gezondheidszorg met elkaar te verbinden.

* FORCE11 is een community bestaande uit wetenschappers, bibliothecarissen, archivarissen, uitgevers en onderzoeksfinanciers die zich inzet voor betere kenniscreatie en -deling,