Rijnconsult helpt VNG met uitwerking van Klimaatakkoord-plannen

26 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft Boris Gooskens van Rijnconsult gevraagd om het projectteam dat zich bezighoudt met het realiseren van het Klimaatakkoord te ondersteunen. Gooskens is aan de slag gegaan als procesbegeleider, een rol waarin hij zich richt op het verbinden van diverse partijen en hun complexe en soms uiteenlopende behoeften.

Op 10 juli was het zover: het langverwachte Klimaatakkoord werd door voormalig minister van Milieu en huidige commissievoorzitter Ed Nijpels overhandigd aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Over het akkoord is de afgelopen maanden onder leiding van Nijpels onderhandeld door verschillende overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. “Iedereen zal moeten meedoen om het tot een succes te maken”, zei hij bij de presentatie van het akkoord. Het betreft momenteel nog een akkoord in hoofdlijnen. Nijpels verwacht dat er aan het einde van het jaar een “volwassen akkoord” zal zijn.

Uiteindelijk moet het akkoord duidelijkheid geven over hoe er gewerkt gaat worden aan het behalen van de doelstellingen die zijn voortgevloeid uit het in 2015 gesloten klimaatakkoord van Parijs. Concreet moet er tegen 2030 een CO2-reductie van 49% worden gerealiseerd ten opzichte van 1990. De grote vraag hierbij – zoals zo vaak – is hoe de plannen zullen worden gefinancierd. Indien de doelstellingen worden gehaald, schaart Nederland zich onder de landen die vooroplopen op het gebied van CO2-reducties. Aangezien ons land momenteel echter juist achterloopt, is er nog heel veel werk aan de winkel.

Rijnconsult helpt VNG met uitwerking van Klimaatakkoord-plannen

Als de koepel voor alle Nederlandse gemeenten, speelt de VNG een belangrijke rol in de onderhandelingen rond het Klimaatakkoord. Naast dat de vereniging de gemeenten vertegenwoordigt in de landelijke discussie, houdt het zich ook bezig met het vertalen van de gemaakte afspraken naar concreet gemeentebeleid. Om de energie- en klimaatdoelen voor 2030 – en uiteindelijk ook voor 2050 – te halen, heeft de VNG een special projectteam opgetuigd. Senior Consultant Boris Gooskens van Rijnconsult is hierbij gevraagd om op te treden als procesbegeleider. 

Vanuit deze rol was hij ook al nauw betrokken bij de onderhandelingen die voorafgingen aan het onlangs gepresenteerde akkoord. Zo hielp hij de VNG bij het komen tot een stevige en gezamenlijke inbreng van de gemeenten. Van de vijf thema’s waarin het Klimaatakkoord is onderverdeeld – gebouwde omgeving, elektriciteit, transport, industrie, landbouw & landgebruik – is Rijnconsult betrokken bij het onderwerp gebouwde omgeving. Gooskens treedt hierbinnen ook op als onafhankelijk voorzitter van een aantal voorbereidende overleggen. Als zodanig houdt hij zich ook bezig met het samenbrengen van diverse betrokken partijen.

Gooskens kan in zijn huidige rol gebruikmaken van de eerdere ervaring die hij opdeed op het gebied van duurzaamheid en samenwerkingsverbanden. Zo heeft hij zich de afgelopen jaren onder meer beziggehouden met het opzetten van regionale energieloketten en het versterken van innovatieve aanpakken om de energietransitie te versnellen. Ook organiseerde hij de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen binnen de Green Deals – afspraken tussen de overheid en bedrijven gericht op duurzaamheid – en binnen de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht.