ValueA ondersteunt netbeheerder Coteq in de energietransitie

28 november 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De energietransitie, ofwel de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, vraagt om een nieuwe invulling van het Nederlandse energie distributiesysteem. Innovatie komt hierdoor hoog op het prioriteitenlijstje te staan bij de netbeheerders. Zo ook bij Coteq, een netbeheerder in het oosten van het land. De netbeheerder heeft de handen ineengeslagen met ValueA, een consultancybureau en aanbieder van data-driven software. Samen gaan zij vorm geven aan de energietransitie.

Al 50 jaar is Coteq, het voormalige Cogas Infra en Beheer, actief als regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente plus de Sallandse gemeente Hardenberg*. De ruim 170 medewerkers van het bedrijf zorgen voor het transport van elektriciteit en gas naar ruim 140.000 klanten. Duurzaamheid is een van de strategische pijlers van het bedrijf. “De strategie van Cogas voor de periode 2017 – 2021 is gericht om onze bestaande netwerken te beheren en nieuwe netwerken aan te leggen met het doel de energietransitie proactief te faciliteren”, schrijft het bedrijf in haar jaarverslag.

Project Kairos

Een van de initiatieven die de energietransitie mogelijk moet maken is project Kairos. Een project waarbij door meten en registreren van de netbelasting inzicht wordt verkregen in de belasting en capaciteit van de netbelasting en toekomstmogelijkheden voor Coteq aan het licht komen. “Doordat Coteq één van de kleinere netbeheerders is van Nederland, biedt het bedrijf door slagkracht en een hoge mate van expertise uitstekende mogelijkheden om te innoveren”, geeft Richard Bosgraaf aan, CEO van ValueA, een adviesbureau en data analytics specialist uit Utrecht. ValueA is een van de partners van Project Kairos.

ValueA ondersteunt netbeheerder Coteq in de energietransitie

Om inzicht te krijgen in de toekomstmogelijkheden, maakte ValueA gebruik van een in 2015 ontwikkelde IT-roadmap en een zelfontwikkeld framework. De eerste stap naar een duurzame toekomst is dataverzameling. Informatie wordt verzameld van zowel interne als externe databronnen. Zo wordt informatie verkregen uit het distributienet van Coteq. De netbeheerder verzamelt kwalitatieve data uit het veld, waaronder meetdata van wijkstations en storingeninformatie. Vervolgens wordt deze data aangevuld met gegevens vanuit onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

“Deze combinatie van data wordt inzichtelijk gemaakt in het ValueA framework en zorgt voor inzicht in onder andere de toename van het aantal zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen in gemeentes, buurten en wijken. Door middel van intelligente IT-software wordt inzicht gegeven in de toekomstige invulling van het elektriciteitsnet”, aldus Bosgraaf. Dit inzicht vertaalt ValueA in trends en prognoses voor de toekomst, van waaruit de netbeheerder geïnformeerde besluiten kan nemen over het nemen van maatregelen voor het versnellen van de energietransitie. 

Asset management optimisation

Bijkomend voordeel is dat de inzichten ook gebruikt kunnen worden voor asset management. Bosgraaf licht toe: “Coteq heeft hierdoor tevens de mogelijkheid om ongewone activiteiten te detecteren en krijgt een beter inzicht in de levensduur van netkabels, de netbelasting, de noodzakelijke capaciteit en benuttingsgraad. Op deze wijze is het voor Coteq mogelijk om noodzakelijke investeringen in onder andere het laagspanningsnet inzichtelijk te maken en toekomstbestendig te plannen.” 

* Coteq is actief in de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.