Rijnconsult en Vanberkel ontwikkelen leergang voor business controllers

03 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Rijnconsult en Vanberkel Professionals hebben hun handen ineengeslagen om een leergang voor business controllers te ontwikkelen. Met de nieuwe training willen ze controllers ondersteunen bij het verhogen van hun toegevoegde waarde voor de business.

“Vakinhoudelijke kennis is vandaag de dag een noodzakelijke voorwaarde om als controller resultaat te bereiken, maar het is niet meer voldoende”, stellen organisatieadviesbureau Rijnconsult en Vanberkel Professionals, een advies- en interimbureau uit Zoetermeer. Ze leggen uit hoe financiële functies vandaag de dag in een rap tempo aan het veranderen zijn en hoe de alsmaar verdergaande automatisering van financiële werkzaamheden steeds meer (en deels) nieuwe vaardigheden van controllers vergt.

“Steeds vaker wordt van controllers verwacht dat ze als adviseur en business partner optreden. Publieke organisaties zoeken financiële professionals die proactief adviseren: controllers met lef, die zo nodig een afwijkende mening naar voren durven te brengen, die integrale adviezen neerleggen en daarvoor draagvlak weten te creëren en die ingewikkelde zaken eenvoudig maken”, aldus de adviseurs.

Business control met impact

Om de impact van (business) controllers binnen de publieke sector te vergroten besloten Rijnconsult en Vanberkel hun krachten te bundelen en gezamenlijk een nieuwe leergang in het leven te roepen, getiteld: ‘Business Control met impact’. In de driedaagse training leggen ze de focus op het vergroten van de impact van de business controller. “Deze impact ontstaat als hij/zij vakkennis, adviesvaardigheden en persoonlijke kracht op hoog niveau met elkaar verbindt.” Met behulp van opleiding en coaching geloven de partners de toegevoegde waarde van business controllers te kunnen vergroten.

Rijnconsult en Vanberkel ontwikkelen leergang voor business controllers

Van oudsher ondersteunt een business controller de directie/het managementteam bij het beheersen van de financiële huishouding en met het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Te denken valt aan (analyses van) financiële rapportages, investeringsanalyses, kasstroom- en waardesturing, bewaking van de financiële continuïteit begrotingen en meerjarenplannen. Steeds vaker echter, dient de business controller ook proactief de mogelijkheden te onderzoeken om het management van de organisatie naar een hoger plan te tillen. Hij/zij stelt daarvoor plannen op en moet antwoorden zien te vinden op vragen als: welke kansen kunnen er worden benut, op welke manieren kan de toegevoegde waarde worden verhoogd, hoe kunnen de risico’s worden gemanaged, hoe draagt ons handelen bij aan het realiseren van de strategische doelen, welke impact hebben data analysis en informatiemanagement op ons dagelijks functioneren en aansturen van de organisatie?

Die nieuwe rol is precies waar de nieuwe leergang op inspeelt. Na het volgen van de training zijn business controllers volgens de adviseurs in staat om op strategisch niveau te acteren binnen de bestuurslagen van de organisatie en kunnen ze “met meer impact betere resultaten bereiken”. Ook beschikken ze over “effectievere gespreks- en adviesstijlen” en worden zij zich “meer bewust van hun eigen kracht en rol in het vormgeven van belangentegenstellingen”. Ook leren ze beter om te gaan met dilemma’s en morele vraagstukken. Na de training krijgen de deelnemers verdere coaching van de adviseurs op de werkvloer om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te borgen.

De business controller van morgen moet niet langer alleen een trusted advisor zijn. “Het moet iemand zijn die gericht is op zijn omgeving en van ‘buiten naar binnen’ kan kijken. De business controller dient te beschikken over een aantal eigenschappen zoals stevige communicatieve vaardigheden (goed kunnen luisteren en helder een boodschap kunnen overbrengen), politiek- en organisatiesensitief te zijn, integer te zijn en over goede (data) analysevaardigheden te beschikken. Hij/zij moet begrijpen ‘waar het over gaat’ en over WO werk- en denkniveau te beschikken”, zo schetsen de adviseurs het ideale profiel.

Onderscheidend vermogen

Gevraagd naar wat de nieuwe training onderscheidt van andere leergangen, wijzen de initiatiefnemers op drie punten. “Deze leergang is uniek in Nederland, omdat gebruik wordt gemaakt van een mensgerichte aanpak vanuit meerdere perspectieven.” Zo wordt allereerst ingezet op het verdiepen van de nieuwe rol van de business controller naar competenties en het ervaringsgericht ontwikkelen daarvan. Verder wordt het adviesconcept ‘Adviseren als tweede beroep’ (Hanna Nathans) geëxpliciteerd naar de adviesrol van de controller. Ten slotte wordt in de leergang gebruikgemaakt van ‘Het Whole Brain perspectief’, om inzicht te krijgen in de eigen adviesstijlen en die van een ander.

GerelateerdDe belangrijkste kenmerken van een effectieve business controller.