BMC rapport kritisch over leiding van Muziekschool Oost-Gelderland

04 juli 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

De leiding van Muziekschool Oost-Gelderland heeft te veel vastgehouden aan haar oude manier van werken. Dat concludeert adviesbureau BMC in een recent onderzoeksrapport. De gemeente Doetinchem, die opdracht gaf voor het onderzoek, wil de muziekschool samenvoegen met cultureel centrum Gruitpoort en schouwburg Amphion tot één cultuurbedrijf. Volgens de onderzoekers heeft de leiding van de muziekschool hier andere competenties voor nodig dan waar zij nu over beschikt. 

Schouwburg Amphion, culturele ‘broedplaats’ Gruitpoort en Muziekschool Oost-Gelderland kregen medio 2015 de bestuursopdracht om een samenwerkingsvorm uit te werken waarin zij zouden samensmelten tot één cultuurbedrijf in Doetinchem. De gemeente Doetinchem wil door middel van de samenvoeging van de drie culturele instellingen €466.000 bezuinigen op de jaarlijkse cultuuruitgaven, wat het totale cultuurbudget zou terugbrengen van ongeveer €2,3 miljoen naar €1,9 miljoen. Bovendien beoogt de gemeente op deze manier de cultuureducatie voor kinderen te moderniseren, die nu vooral wordt verzorgd door de muziekschool, die tevens vestigingen heeft in ’s-Heerenberg en Ulft.

Na ruim een jaar was er nog weinig voortgang geboekt met de bestuursopdracht van de drie culturele instellingen. De directie van de schouwburg noemde de opdracht eind 2016 ‘bijna onmogelijk’, waarbij door de verschillende partijen vooral gewezen werd op de grote verschillen in visie van de culturele instellingen. Hierop besloot wethouder Maureen Sluiter, die onder meer verantwoordelijk is voor de portefeuilles Cultuur en Cultuurhistorie, de regie voor de opdracht bij de gemeente neer te leggen. 

Muziekschool Oost-Gelderland wordt samengevoegd met Gruitpoort en Amphion tot één Cultuurbedrijf

Sluiter schakelde de hulp in van adviesbureau BMC, om verschillende scenario’s voor de samenvoeging van de culturele instellingen in kaart te brengen. Voor het schrijven van het rapport nam het adviesbureau onder meer de apart van elkaar opgestelde visies voor de vorming van één cultuurbedrijf van de drie culturele instellingen onder de loep. Deze visies werden als scenario meegenomen in het rapport. Ook werd een analyse uitgevoerd om te achterhalen waarom de eerdere poging tot samenwerking was gestrand. 

Cultuurkwartier

Van de verschillende scenario’s die in het rapport worden geschetst heeft het College van B&W gekozen voor het samenvoegen van de drie instellingen in het Cultuurkwartier. Het Cultuurkwartier is het deel van Doetinchem waar zowel Gruitpoort en Amphion reeds zijn gevestigd. Alleen Muziekschool Oost-Gelderland is op het moment nog niet in deze omgeving gevestigd. In dit scenario verlaat de Muziekschool haar huidige locatie en vestigt zich in het Cultuurkwartier. Dit scenario wordt gezien als de efficiëntste en kortste weg om tot één cultuurbedrijf te komen. 

Naast de verhuizing zal Muziekschool Oost-Gelderland ook de grootste verandering in haar organisatie moeten doorvoeren. Het geselecteerde scenario omhelst namelijk de overgang van docenten in vaste dienst naar het werken met ZZP’ers. Alle 46 docenten van de school zullen daarom worden ontslagen uit hun vaste dienstverband, met bijbehorende afkoop van de contracten. Vervolgens kunnen de docenten opnieuw worden ingehuurd door het cultuurbedrijf, maar dan als zelfstandig ondernemers. Zij zullen worden ingezet als muziekdocenten op scholen voor kinderen tot 14 jaar, en kunnen daarnaast opdrachten uitvoeren voor fanfares en harmonieën. 

Leiding en kritiek

BMC schrijft verder in het onderzoeksrapport: "Een vernieuwd en innovatief bedrijf heeft andere competenties nodig in de backoffice dan de huidige Muziekschool kan bieden.” Met betrekking tot deze conclusie laten de adviseurs zich kritisch uit over de leiding van de school, die volgens hen te lang heeft vastgehouden aan haar oude manier van werken.

BMC schrijft in rapport dat leiding muziekschool te lang vasthield aan oude werkwijze

In een reactie op het onderzoek hebben Henk Lubberdink, directeur van Muziekschool Oost-Gelderland, en Mieke van den Broek-Hanskamp, voorzitter van de Raad van Toezicht van de muziekschool, zich op hun beurt kritisch uitgelaten over het rapport. Lubberdink vertelde zich niet helemaal te kunnen vinden in “de toon van het rapport” en merkt op dat de leiding van de muziekschool wel heeft willen vernieuwen en daar ook al verschillende mogelijkheden voor heeft besproken en onderzocht. BMC zou te weinig aandacht hebben besteed aan het scenario dat door de muziekschool is aangedragen en Lubberdink vindt dat het rapport getuigd van “tunnelvisie”. 

Van den Broek-Hanskamp vindt dat de rol van regisseur die de gemeente zichzelf aanmeet, ongepast is. Volgens haar kan de gemeente alleen financiële richtlijnen geven als subsidieverschaffer, maar valt het geven van aanwijzingen over bijvoorbeeld de organisatiestructuur buiten de bevoegdheden van de gemeente. Zij verwijt de gemeente dat zij BMC heeft ingehuurd als externe boodschapper. 

Rondom de vorming van het cultuurbedrijf in Doetinchem is het laatste woord nog niet gesproken. Over de situatie van de docenten van Muziekschool Oost-Gelderland wordt nog onderhandeld en in de gemeenteraad wordt nog gedebatteerd over het wel of niet steunen van de keuze van het college van B&W. Wel laat de gemeente weten dat er nog steeds een mogelijkheid is dat de huidige leiding van de muziekschool een plek krijgt in het nieuwe Cultuurbedrijf, dat volgens planning in de periode 2018-2019 zal worden gerealiseerd.