In gesprek met Paul Janssen - Product Director Ockto bij Yellowtail

16 juni 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Begin dit jaar stelde Yellowtail Paul Janssen aan als Product Director van Ockto. In die rol werd hij onder meer verantwoordelijk voor de door Yellowtail ontwikkelde app en online tool Ockto, die het verzamelen van financiële gegevens eenvoudiger en sneller maakt. Om meer te weten te komen over Ockto stelde Consultancy.nl Janssen zes vragen.

Kun je kort uitleggen wat Ockto precies inhoudt en wat de aanleiding vormde om de tool te ontwikkelen?

“Ockto stelt consumenten in staat om met behulp van een mobile app persoonlijke financiële gegevens van hun huishouden te verzamelen en die verzameling te verzenden naar een dienstverlener. Dat doen ze door bij allerlei bronsystemen in te loggen. Ockto verzamelt en toont de gegevens in de app. Aan het einde van het proces bepaalt de klant of hij de verzamelde gegevens wil doorsturen. In dat geval stuurt Ockto de gegevens vanaf de telefoon naar het vooraf besproken eindpunt bij de dienstverlener. Met veiligheid, transparantie en privacy vanzelfsprekend voorop.” 

“Aanleiding vormde onze missie om de financiële zelfredzaamheid van consumenten te vergroten. Een van de hindernissen die mensen ervaren is dat ze de informatie zelf niet begrijpen en niet weten waar ze vandaan te halen. Veel van die informatie is digitaal beschikbaar, maar nog slecht te ontsluiten en niet uniform. De markt wacht op PSD2 en andere API’s waarmee deze data kan worden verkregen. Dat duurde ons echter allemaal te lang. Vanuit die gedachte is Ockto geboren.” 

Voor wie is Ockto precies bedoeld en hoe kan Ockto het leven van financiële dienstverleners eenvoudiger maken?

“Ockto is bedoeld voor dienstverleners en consumenten die samen de inventarisatie van een persoonlijk financieel profiel maken. Door Ockto wordt het voor consumenten veel gemakkelijk om financiële informatie aan te leveren en voor dienstverleners eenvoudiger om die informatie in hun systemen te verwerken. Belangrijk is dat de gegevens bewijsbaar uit de bron afkomstig zijn en dat de beoordeling van de ingevoerde gegevens daarom eenvoudiger kan worden geautomatiseerd.”

Online je data verzamelen met Ockto

Ockto was dit jaar in de categorie ‘Innovative Banking’ genomineerd bij de Dutch Fintech Awards 2017. Een mooie erkenning, zeker nu vandaag de dag de financiële sector wordt overspoeld met nieuwe, innovatieve FinTech oplossingen. Hoe zorgen jullie ervoor dat Ockto zich van de concurrentie kan blijven onderscheiden?

“Belangrijkste is dat Ockto nu snel de standaard wordt om persoonlijke financiële informatie te verzamelen en uit te wisselen. Zodat standaard systemen zoals Figlo, Omniplan en Adviesbox hiermee gaan koppelen.

Daarmee geven we de potentiële concurrentie in ieder geval een achterstand die moeilijker te overbruggen is.”

“Daarnaast zullen we voorop lopen in het aansluiten van nieuwe databronnen en PSD2. Op dit moment is het ook nog vooral investeren. Concurrentie zal er best komen en is uiteindelijk vooral een goed teken. Maar je maakt zo’n product niet op een achternamiddag met een minimaal budget, dus de concurrentie zal vooralsnog beperkt zijn.”

Privacy is de laatste jaren steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen, en de komst van de GDPR verordening in mei 2018 zal het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens aan nog strengere banden leggen. Ockto krijgt toegang tot de persoonlijke en financiële gegevens van gebruikers. Hoe zorgen jullie er voor dat de privacy van klanten niet in gevaar komt bij het gebruik van Ockto?

“Security en privacy zijn de belangrijkste pijlers voor de Ockto architectuur. Daarop is Ockto ook nadrukkelijke getoetst door de dienstverleners die op Ockto aangesloten zijn of daarmee bezig zijn. De consument verzamelt die zelf op de telefoon en verstuurt die via Ockto naar zijn dienstverlener. Ockto bewaart nooit informatie die terug kan leiden naar een individu.”

“Daarnaast werken we nadrukkelijk aan data minimalisatie. Dienstverleners geven vooraf aan welke gegevens ze willen ontvangen en waarom. Ockto verzamelt alleen die gegevens en geeft de consument een helder overzicht van de gegevens die hij heeft verzameld en de optie om die door te sturen.” 

Paul Janssen - Yellowtail

Begin dit jaar was je aanwezig op het Hypothekenevent 2017. Tijdens dit evenement verzorgde jij een rondetafel sessie, waarin je inging op de kansen van de aanstaande PSD2 regelgeving voor de hypotheekmarkt. Welke kansen onderscheid jij voor financiële dienstverleners? En hoe gaat Yellowtail/Ockto daar op inspelen?

“Ik denk dat PSD2 een grote betekenis zal krijgen in de Nederlandse hypotheekwereld. Met actuele netto gegevens over inkomsten en bestedingen van een huishouden kunnen acceptatiekaders worden herschreven. Het wordt veel makkelijker om realtime beslissingen te nemen over een te verstrekken krediet of verzekering en men kan eenvoudig de klant verzorgen door die data regelmatig te laten vernieuwen. Geldverstrekkers/verzekeraars die hierin vooruitlopen kunnen significant sneller adviseren en accepteren en dus concurrerender zijn.”

“Daarnaast zullen millennials dit soort gemaksdiensten eisen en de mart in beweging zetten. Ockto ontwikkelt samen met de dienstverleners en Yellowtail concepten waarin de zelfredzaamheid van de klant voorop staat. Ockto speelt daarbij een belangrijke rol neemt. Door ons begrip van de PSD2 voor de financiële dienstverlening kunnen we die rol verder verstevigen.”

Tot slot, waar liggen de verdere ambities met Ockto en welke mooie ontwikkelingen liggen er in het vooruitzicht?

“Ockto is ondanks dat het een nieuw product is al best volwassen. De functionaliteit en propositie staan. Verwacht dus geen spectaculaire nieuwe features, maar vooral een heel solide kwaliteit. Op dit moment ligt de focus op het ontsluiten van nieuwe bronnen zoals de banktransacties en het verder ontsluiten van de hypotheek- en pensioenmarkt. Onze uitdaging is dat we daarna nieuwe markten betreden en voorop lopen in het ontsluiten van nieuwe interessante bronnen.”