Meer samenwerking nodig om inzet van drones succes te maken

16 mei 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bedrijven moeten meer gaan samenwerken om de grootschalige inzet van drones een succes te maken, schrijft Marcel van der Schenk. Van der Schenk is Head of Strategy & Transformation Consulting Benelux bij Cognizant.

Organisaties moeten zich transparanter opstellen om de ontwikkeling van drones in Nederland te stimuleren. De mogelijkheden van drones zijn divers en veelbelovend: drones die pakketjes bezorgen, eigendomsschade van bovenaf beoordelen en branden en chemische rampen bestrijden. Toch lijkt de inzet van commerciële drones in Nederland nog nauwelijks zichtbaar. Het afgelopen jaar waren in Europa 10.000 commerciële drones in gebruik, waarvan slechts 236 in Nederland, zo blijkt uit het aantal opgevraagde vergunningen. Redenen voor bedrijven om zich terughoudend op te stellen zijn een ingewikkelde en strenge wetgeving en negatieve berichtgeving omtrent privacy. Organisaties weten niet hoe zij deze uitdagingen moeten overwinnen en bedrijven die wel succesvolle proefprojecten hebben ingezet, zijn vaak niet bereid kennis te delen.

Probeer het je voor te stellen: een drone die een hart van het ene ziekenhuis naar het andere transporteert, waardoor er een mensenleven gered wordt. Of een machineonderdeel dat binnen enkele seconden aan de andere kant van een grote campus wordt afgeleverd. Drones kunnen een revolutie van het logistieke proces ontketenen. Processen verlopen efficiënter en kosten worden verlaagd. Pakketjes worden sneller bezorgd en online retailers profiteren van een grote toegankelijkheid. Desondanks blijft de ontwikkeling en implementatie van drones uit. De oplossing? Bedrijven moeten nauwer samenwerken en kennis delen om complicaties te overwinnen.

Bedrijven worden bij de implementatie van drones geconfronteerd met grote technologische en praktische uitdagingen. Zo is het door strenge wetgeving bijvoorbeeld niet toegestaan drones in drukbevolkte gebieden te laten vliegen. Drones moeten binnen het gezichtsveld blijven en kunnen daardoor slechts korte afstanden afleggen. Daarnaast moeten bedrijven voldoen aan strenge privacyregels. Vliegende drones met camera’s en sensoren geven hackers meer mogelijkheden dan ooit. Andere beperkingen zijn dat drones niet kunnen anticiperen op zware weersomstandigheden en zeer gevoelig zijn voor diefstal. Voor veel bedrijven is het onduidelijk hoe zij drones succesvol kunnen implementeren in de huidige bedrijfsprocessen en bevoorradingsketen. Onderzoek naar oplossingen is vaak tijdrovend en kostbaar.

Bedrijven moeten meer samenwerken om  de inzet van drones tot een succes te maken

Delen van ‘succes stories’

Daardoor zijn bedrijven qua kennis over drones vaak afhankelijk van de informatie die wordt gecommuniceerd door organisaties die wel succesvol zijn in het testen en implementeren van drones. Opvallend is dat er slechts twee vormen van berichtgeving veel voorkomen. Enerzijds de negatieve berichtgeving, waarbij drones worden omschreven als gevaarlijk en intimiderend. Anderzijds de positieve berichten, waarbij de potentie van drones wordt omschreven. Berichtgeving over hoe een succesvolle implementatie eruitziet, is er nauwelijks. Organisaties lijken terughoudend te zijn in het delen van waardevolle informatie, omdat zij hun positie als marktleider willen behouden.

Er ligt een belangrijke taak voor bedrijven om de ontwikkeling en implementatie van drones bij andere organisaties te stimuleren. Neemt de inzet van drones toe en zet de ontwikkeling zich voort, dan is de kans groter dat ook de overheid de voordelen inziet en wetgeving en infrastructuur worden aangepast, waardoor ook het aantal mogelijkheden groeit. Bedrijven die succesvol zijn met drones moeten proactief communiceren hoe zij dit succes behaald hebben om andere organisaties te stimuleren. Transparantie over bijvoorbeeld technieken die bedrijven in kunnen zetten om te voorkomen dat de drones worden gehackt, helpt andere bedrijven om complicaties te overwinnen. Ook uitleg over hoe organisaties drones hebben geïntegreerd in hun bedrijfsproces en supply chain is hierin zeer zinvol.

Tot slot zouden organisaties aan IT-experts om advies moeten vragen. Het organiseren van samenwerkingssessies waarbij bedrijven inzicht geven in de benodigde investeringen en daarbij horende risico’s, en vervolgens het gezamenlijk opstellen en implementeren van een bedrijfsplan, zorgen voor de juiste stimulans om de integratie en ontwikkeling van drones te bevorderen. Wanneer bedrijven bereid zijn samen te werken, kunnen zij complicaties overwinnen en dat biedt talrijke nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven.