Interview met RGP Managing Consultants Michel Kuipers en Jan Ermens

13 december 2016 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Michel Kuipers en Jan Ermens zijn onlangs, na jarenlang buiten de sector te hebben gewerkt, weer teruggekeerd naar de adviesbranche. Zowel Kuipers en Ermens zijn werkzaam bij de Nederlandse vestiging van het internationale adviesbureau RGP, waar ze beiden in de rol van Managing Consultant verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van grote transformaties bij klanten van RGP. Consultancy.nl stelde acht vragen aan de twee RGP’ers – over hun rol, de expertise van het bureau binnen hun werkveld en over de impact van technologie op consultancyrollen.

Kunnen jullie kort iets vertellen over jullie achtergrond?
Kuipers: In mijn beginjaren als consultant ben ik betrokken geweest bij verschillende implementaties van ERP systemen in binnen- en buitenland, in zowel publieke als private sector. Mijn rol lag vooral aan de functionele kant van ERP. Later ben ik mij verder gaan specialiseren in project en verandermanagement rondom procesverandering/verbetering binnen Finance & Procurement. Meest recente projecten die ik als Programmamanager bij RGP begeleid liggen op het vlak van optimalisatie Source to Pay en Robotics Process Automation.

Ermens: Ik ben na mijn studie Bestuurskunde in Rotterdam bijna direct in de ICT-dienstverlening beland. Daarin ben ik nu inmiddels ruim twintig jaar werkzaam. Ik heb daarin verschillende rollen vervuld; project management, interim management en consultancy, in een groot aantal verschillende organisaties in verschillende branches. Ik heb daarbij altijd vooral de focus gehad op het niet-technische gedeelte van ICT; goede afstemming van ICT-initiatieven op organisatiedoelstellingen en het verbeteren van het functioneren van ICT-organisaties en mensen die hierin werken. De laatste vijf jaar ben ik steeds meer internationaal gaan werken en heb ik vrij veel gedaan op het gebied van Information Security.

 Interview met RGP Managing Consultants Michel Kuipers en Jan Ermens

De rode draad in jullie carrièrepaden loopt redelijk gelijk. Eerder in jullie loopbaan waren jullie allebei enkele jaren werkzaam in de adviesbranche, en verruilden deze vervolgens voor een functie in het bedrijfsleven, om nu weer terug te keren naar de advieswereld. Wat was jullie motivatie hiervoor, en waarom hebben jullie beiden specifiek voor RGP gekozen, met zoveel overige adviespartijen in de markt om uit te kiezen?
Kuipers: Begin 2015 kwam ik op het spoor van RGP en las ik dat RGP de ambitie had verder op te schalen binnen hun klantportfolio en uiteraard ook daarbuiten. Met name om organisaties naast dienstverlening rondom detachering en interim management ook te adviseren en te begeleiden bij complexere bedrijfskundige vraagstukken. Het opbouwen van een dergelijke dienstverlening en praktijk spreekt mij zeer aan en past ook bij mijn ervaringen opgedaan onder andere bij ConQuaestor en als zelfstandige. Na een aantal gesprekken te hebben gevoerd was de klik ook aanwezig en hebben we besloten om samen de ambitie invulling te geven.

Ermens: Ik heb de afgelopen tien jaar als zelfstandige interim & project manager gewerkt. Ik heb leuke opdrachten vervuld, maar miste toch de interactie en kennisdeling met collega’s. Ik beschouw RGP overigens niet als een typisch adviesbureau, daar was ik ook niet naar op zoek; er wordt juist vaak verantwoordelijkheid genomen voor de implementatie van de adviezen. Daar houd ik van: niet alleen adviseren aan de zijlijn, maar daadwerkelijk de adviezen uitvoeren. Dat zorgt ervoor dat de adviezen praktisch blijven. De internationale omgeving spreekt mij ook aan; zowel bij klanten van RGP als bij RGP zelf. Ik heb veel en goed contact met collega’s in Europa en Amerika bij het delen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe proposities.

Michel, jij richt je vooral op het snijvlak van bedrijfstransformaties en procesverbetering. Jan, jij specialiseert je met name in IT advies en informatiemanagement. Aan wat voor soort projecten hebben jullie zoal een bijdrage mogen leveren sinds jullie bij RGP werkzaam zijn?
Kuipers: Ik ben als change manager betrokken geweest bij de implementatie van MobileXpense-tooling bij een FMCG-organisatie waarbij ik de uitrol heb begeleid naar meerdere landen in Europa. Na overdracht van de werkzaamheden aan een interne manager ben ik aan de slag gegaan bij een Tech-organisatie waar ik als Programma Manager het automatiseren en robotiseren van het Invoice Processing heb opgepakt. Momenteel zijn we bezig met de uitrol naar diverse landen wereldwijd. Tegelijkertijd ben ik gevraagd om ook bij deze organisatie MobileXpense te implementeren. Genoemde projecten vragen naast project & verandermanagement-skills ook een inhoudelijke rol op het gebied van P2P-procesverbetering. 

Ermens: Enkele projecten op het gebied van Information Security: de ontwikkeling van een aanpak voor certificering en begeleiding daarbij. Bij een andere klant het beoordelen van de volwassenheid van hun security awareness programma, het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het verhogen van de volwassenheid en de uitvoering daarvan. Een ander project is voor een internationale SaaS-provider: de verbetering van de efficiency en effectiviteit van hun implementatie-aanpak.

Ervaringen uit de praktijk leren dat bij het begeleiden van (complexe) verandertrajecten, de vooraf beoogde doelstelling vaker niet dan wel gerealiseerd worden. Hoe ziet voor dergelijke, grootschalige trajecten de toolset eruit die RGP inzet bij klanten en hoe verschilt deze van die van andere adviesbureaus waar jullie eerder werkzaam waren?
Kuipers: Mijn ervaring zover bij RGP is dat het niet gaat om het volledig gebruiken van de tooling die je als adviesorganisatie meebrengt, maar dat je juist kijkt naar de toepassingsmogelijkheden binnen de organisatie waar je voor werkt. We kijken dus vooral naar wat kan werken op basis van eerdere implementatie-ervaring bij de organisatie en nemen onze RGP-tooling in het achterhoofd mee. Bij RGP merk ik dat wij heel snel ervaringen van andere organisaties identificeren en ook beschikbaar stellen. Ik merk dat RGP een facilitator is van best practices zodat onze klanten van elkaars ervaringen kunnen leren. Het geeft mij energie om deze kennis met elkaar te delen.

RGP heeft de ambitie om verder op te schalen binnen hun klantportfolio en daarbuiten

Ermens: Een belangrijk uitgangspunt is dat de aanpak moet worden afgestemd op de organisatie specifieke kenmerken. 1 aanpak voor alle organisaties werkt niet. Dat is ook de filosofie van RGP. Natuurlijk maken we gebruik van interne en externe best practices, maar we passen ze aan op wat werkt in de organisatie. Dat geldt niet alleen voor bestaande processen, maar ook cultuurkenmerken van een organisatie.

Michel, er wordt al jaren gerept over hoe digitalisering en robotisering de manier waarop procurement en finance worden ingericht zullen transformeren. Voor de komende jaren, wat zijn volgens jou de grootste Tech-trends die de wijze waarop deze functies opereren zullen veranderen?
Kuipers: Die verandering is al in volle gang. De ervaring die wij nu opdoen met Robotics Process Automation (RPA) gaat een verdere vlucht nemen. Grootschalige standaardisatie van processen lijkt door RPA niet meer nodig. Veel kosten kunnen hier mee worden voorkomen. Ik verwacht dat organisaties steeds minder afhankelijk gaan worden van een ERP die voorschrijft hoe processen uitgevoerd moeten worden. Het systeemlandschap zal zich meer ontwikkelen naar applicaties die juist de uniciteit van processen binnen een organisatie gaan opnemen en uiteraard het ERP gaan voeden. Medewerkers gaan zich meer bezig houden met exception handling, voorstellen tot verdere verbetering ontwikkelen en meer data analyse uitvoeren ter voeding van besluitvorming en zullen veel gebruik gaan maken van SaaS-applicaties.

Jan, digitalisering en technologie liggen vandaag de dag bij organisaties onder een vergrootglas. Hoe heeft de toenemende rol die technologie speelt jouw rol binnen consultingprojecten veranderd, in verhouding tot toen je meer dan vijftien jaar geleden jouw loopbaan startte?
Ermens: Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat ICT inmiddels tot in de haarvaten van iedere organisatie is doorgedrongen. Vroeger werd ICT als een ondersteunende dienst gezien. Vanuit het topmanagement was er buiten druk op de kosten weinig aandacht voor. Die tijden zijn voorbij, ICT staat hoog op de agenda van de business. ICT is een wezenlijk deel van de strategie van organisaties: verdienmodellen en performance worden erop gebaseerd. Waar ik vroeger vaak de IT-manager als opdrachtgever had, zit de opdrachtgever nu vaak aan de business-kant.

Quote

Jullie rol binnen RGP is tweeledig: naast het leiden van projectactiviteiten zijn jullie ook verantwoordelijk voor commerciële taken. Welke USP’s van de dienstverlening van RGP brengen jullie vooral naar voren in gesprek met jullie (potentiële) klanten?
Kuipers: RGP biedt een oplossing tegen een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding. Wij werken met vaste medewerkers, naast een pool van gelieerde zzp’rs. Hierdoor zijn onze vaste kosten beter te beheersen en kunnen we flexibel opschakelen.

Ermens: Onze kracht als implementatiepartner en pragmatische adviseur; niet alleen advies, maar vooral oog voor hoe adviezen succesvol en pragmatisch kunnen worden geïmplementeerd. Daarnaast de afstemming van onze aanpak op die van de klant; niet een one-size-fits-all.

Tot slot, jullie zijn als Managing Consultants veel op pad. Hoe zorgt RGP ervoor dat er een groepsgevoel blijft tussen de verschillende praktijken en binnen het bedrijf als algemeen?
Ermens: Er worden vanuit RGP regelmatig bijeenkomsten gehouden waarbij de sociale component niet vergeten wordt. Ook zijn er trainingen, kennissessies en bijeenkomsten voor het bouwen aan best practices. Uiteraard moet je er zelf ook wat moeite voor doen, ik probeer minimaal een halve dag per week op kantoor te zijn en dat lukt me ook meestal wel.