Werkgevers ontberen kennis over sociale verzekeringsregelingen

20 december 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Vier op de tien Nederlandse organisaties heeft volgens nieuw onderzoek geen idee op welke sociale regelingen en subsidies zij een beroep kunnen doen voor hun werknemers. Hierdoor laten veel organisaties geld liggen dat beschikbaar is gesteld door de overheid en instellingen.

De studie van Willis Towers Watson – een consultant, broker en solutions provider met 39.000 werknemers wereldwijd – onderzocht in hoeverre grote Nederlandse organisaties (>250 medewerkers) bekend zijn met sociale verzekeringsregelingen. Aan het onderzoek namen meer dan 700 respondenten deel die in enige mate betrokken zijn bij personeel, HRM en/of de afhandeling van personeelszaken.

De uitkomsten tonen aan dat er over de hele linie onvoldoende kennis in huis is over sociale verzekeringsregelingen bij gemeenten en de Rijksoverheid. Slechts een kleine 10% geeft aan precies te weten welke regelingen er bestaan en wanneer zij voor hun werknemers recht hebben op deze regelingen. Maar ook binnen deze groep ‘voorlopers’ zijn er verbeterpunten zichtbaar. Van de organisaties die wel gebruik maken van sociale verzekeringen, controleert bijna de helft (46%) pas achteraf of er regelingen zijn gemist. “Hierdoor worden veel regelingen niet benut omdat een deel moet worden aangevraagd op korte termijn nadat iemand in dienst is getreden. Veel organisaties lopen achter de feiten aan en zijn niet in control”, aldus Lex Moerings, Head of Health and Benefits bij Willis Towers Watson Nederland.

Werkgevers ontberen kennis over sociale verzekeringsregelingen

Organisaties laten geld liggen

Het overgrote deel van de organisaties, ruim 90%, laat dus sociale overheidssubsidies voor werknemers onbenut. Naast een kennisachterstand loopt een groot deel van de organisaties die zich willen verdiepen in de beschikbare regelingen vast. “Een derde heeft namelijk geen idee waar zij deze informatie kunnen vinden”, zegt Moerings.

Bovendien hebben werkgevers vaak ook beperkt inzichtelijk hoe hun eigen werknemerspopulatie eruit ziet. Zo weet ruim een kwart (27%) niet of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participiatiewet. Daarnaast weet nog eens een kwart (24%) niet wat deze wet is of wat het daaraan gerelateerde quotum inhoudt. “Het is cruciaal dat organisaties kennis hebben van hun medewerkersbestand, zodat zij relevante regelingen kunnen benutten”, zegt Moerings. 

De adviseur stelt dat Nederlandse organisaties op dit gebied baat zouden hebben bij een professionaliseringsslag. “Het onderzoek laat zien dat organisaties de kennis niet in huis hebben en vaak niet weten waar die te halen is, laat staan hoe zij de regelingen kunnen benutten. Integraal overleg en kennis zijn noodzakelijk om beleid te kunnen maken dat is gericht op duurzame inzetbaarheid van mensen.” Ook wijst hij op de rol van de overheid: “Op deze manier missen de stimuleringsmaatregelen van de overheid hun doel.”