Millennials en babyboomers eensgezind over belang pensioentools

04 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Millennials vinden het gebruik van technologie, als het gaat om persoonlijk vermogensbeheer en gezondheid, belangrijker dan babyboomers. Maar als het gaat om pensioenbeheer is er van een generatiekloof geen sprake. Digitaal pensioenbeheer is in opkomst en ook ouderen ontdekken niet alleen de mogelijkheden, maar omarmen deze ook steeds vaker. 

De Global Benefits Attitudes Survey van Willis Towers Watson, een onderzoek dat werd uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers, laat zien dat millennials de rol van technologie als hulpmiddel voor hun privé-inkomsten en -uitgaven belangrijker vinden dan hun ouders en grootouders, de zogeheten babyboomers. Zij vinden bijvoorbeeld mobiele apps voor het checken van hun bankrekening en het betalen van rekeningen belangrijker (respectievelijk 63% en 31%) en zien meer heil in prijsvergelijkingswebsites als het gaat om het vinden van de beste online deals (respectievelijk 46% en 34%). Bovendien hecht de jongere generatie (17%) meer waarde aan budgeteertools voor het beheer van uitgaven, dan de oudere generatie (6%). 

De zelfde trend is zichtbaar wanneer gekeken wordt naar de bijdrage die technologie volgens de verschillende generaties zou moeten leveren bij het managen van de eigen gezondheid. Zo vinden millennials draagbare apparatuur die je fitheid meten interessanter (respectievelijk 18% en 10%) en geloven ze meer in applicaties die je slaapgewoonten bijhouden (respectievelijk 16% tegenover 6%).

Bovenstaande bevindingen van het onderzoek komen niet als een verrassing. Tal van doorgevoerde onderzoeken en survey’s van de afgelopen jaren bevestigen het beeld dat millennials technologie in hun leven omarmen, van smartphones tot gadgets, met als gevolg dat ze verwachten deze technologieën te kunnen gebruiken om hun leven gemakkelijker te maken.

Millennials en Babyboomers eensgezind over belang pensioentools

Oudedagvoorziening

Wel opvallend uit de studie van Willis Towers Watson is dat, als het aankomt op het beheren van hun pensioengeld, beide generaties een even grote waarde hechten aan mobiele tools. Dus ofwel vinden babyboomers digitale tools van groter belang, of millennials hechten aanzienlijk minder waarde aan dit vraagstuk, dat ze doorgaans associëren als “iets voor de toekomst”. De cijfers laten zien dat ongeveer twee vijfde van de ondervraagde millennials (39%) en babyboomers (38%) mobiele tools van groot belang vinden bij het beheer en het volgen van de waarde van hun pensioengeld. Van beide generaties gebruikt bijna de helft (respectievelijk 43% en 41%) de tools om te berekenen op welke leeftijd ze met pensioen kunnen gaan en wat hun pensioeninkomen dan zal zijn. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt volgens Ton Winkels, pensioenexpert bij Willis Towers Watson, ook dat digitaal advies rekening zou moeten houden met verschillende doelgroepen, en dat niet de misvatting gevolgd moet worden dat het alleen de pensioengerechtigden en naderende pensionado’s aangaat. “In werkelijkheid voelen alle generaties werknemers zich kwetsbaar als het gaat om hun financiële zekerheid op de lange termijn en over de vraag of ze comfortabel met pensioen kunnen.”

Hij geeft aan dat werkgevers hierin hun rol moeten pakken. Allereerst moeten ze hun werknemers uit alle generaties voorzien van informatie over hun pensioensituatie en de mogelijkheid om hierop zelf invloed uit te oefenen. “Bijvoorbeeld door een online deelnemersportaal in combinatie met mobiele tools”, aldus Winkels. Ten tweede zouden werkgevers hun werknemers bij het gebruik van deze tools moeten adviseren en helpen, een stap die in zijn ogen de betrokkenheid van werknemers bij hun oudedagvoorziening verhoogt. 

Gerelateerd:Nederlanders bezorgd over financiële toekomst’ en ‘Merendeel werknemers heeft voorkeur voor vast pensioen’.