Stadsarchief Amsterdam huurt Novel Creative Consultancy in

04 november 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Novel Creative Consultancy heeft een nieuwe klant: het Stadsarchief Amsterdam. Het adviesbureau gaat het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam helpen bij de ontwikkeling van een strategische herpositionering van de publieksdiensten.

Met 50 kilometer archieven is het Stadsarchief Amsterdam het grootste historisch documentatiecentrum van ons land. Het centrum beschikt onder meer over een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

Naast het beheren en ontsluiten van het archief van Amsterdam, speelt het Stadsarchief Amsterdam tevens een belangrijke rol in de waardeketen van het Nederlandse kunst & cultuur en medialandschap. Zo levert de instelling materiaal aan voor films of documentaires, en presenteert het haar archief ook via tentoonstellingen en evenementen. Het documentatiecentrum aan de Vijzelstraat is bovendien ook van waarde voor individuen. Vorig jaar kreeg de instelling bezoek van bijna achttienduizend onderzoekers – zij doen onderzoek naar hun familie, huizen of buurt.

De afgelopen jaren is de dienstverlening van het Stadsarchief Amsterdam steeds breder geworden, voornamelijk door de opkomst van online media en het groeiende culturele landschap in Amsterdam. Amsterdam is de museumhoofdstad van ons land, en beschikt daarnaast over een van de grootste verzamelingen van theaters en poppodia. Hierdoor is er steeds meer vraag naar de diensten van het Stadsarchief, vanuit uiteenlopende doelgroepen, met als gevolg dat bij het documentatiecentrum de wens is ontstaan om haar diensten beter aan te sluiten op de veranderende behoeften van de markt.

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam heeft daarnaast – net als de rest van de sector – te maken met teruglopende subsidies, waardoor het instituut op zoek is naar nieuwe verdienmodellen. De belangrijkste doelstellingen hierbij zijn het verhogen van het publieksbereik, wat zal zorgen voor groei van het omzetvolume, en het beter inspelen op de behoeftes van verschillende doelgroepen, omdat hiermee wellicht nieuwe inkomstenbronnen aangeboord kunnen worden. Om haar doelstellingen te behalen heeft het Stadsarchief Amsterdam besloten om een strategische herpositionering van haar publieksdiensten te lanceren. “Het archief vervult verschillende taken van dienstverlening tot presentatie. We werken een aantal positioneringen uit om onze uiteenlopende doelgroepen beter te kunnen bedienen en het publieksbereik te verhogen”, licht Frank Driessen toe, die verantwoordelijk is voor de marketing & communicatie van het Stadsarchief Amsterdam. 

Om het traject te begeleiden heeft Driessen Novel Creative Consultancy in de arm genomen. Driessen: “Samen met Novel werken we aan de positioneringen.” Maurice Seleky, partner bij het adviesbureau, laat weten verheugd te zijn met de strategische opdracht. “Het Stadsarchief is, als geheugen van de stad, van grote waarde voor het culturele en maatschappelijke leven van Amsterdam. Wij helpen graag met het beter zichtbaar maken van die waarde.”