Document- en Contentmanagement markt groeit met 7 procent

26 oktober 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

De Nederlandse markt voor Document- en Contentmanagement software- en diensten is in de eerste helft van 2016 met 7% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor de komende zes maanden zijn de vooruitzichten voorzichtig, de verwachtingen voor 2017 zijn echter een stuk rooskleuriger. 

Jaarlijks doet Strategy Partners, een advies- en onderzoeksbureau gericht op de ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt, onderzoek naar de stand van zaken in de Document & Content Management markt. Uit de meest recente editie van de halfjaarlijkse onderzoeksreeks blijkt dat de markt de positieve trend heeft weten vast te houden. Al jaren groeit de branche, en in de afgelopen zes maanden kwam daar nog eens een groeipercentage van 6% bij. 

Bijna een derde (31%) van de bedrijven boekte een omzetgroei van +10% en meer ten opzichte van de inkomsten in H1 2015. 66% van de bedrijven realiseerde een gemiddeld neutraal resultaat met een lichte omzetstijging of -daling. Slechts 3% van de ondernemingen noteerde een omzetdaling van 10% - 25%. 

Resultaten in de Document- en Contentmanagement markt

Kijkend naar de margeontwikkeling, dan laat de markt een gemengd beeld zien. 33% van de bedrijven zagen de operationele marges verminderen, terwijl 18% een margegroei van meer dan 25% realiseerde. “De verschillen in de gerealiseerde margegroei zijn in de eerste helft van 2016 groter dan ooit”, zegt Hans Kaashoek van Strategy Partners. De verschillen zijn voor een groot gedeelte te herleiden naar de verschillende segmenten in de markt.

Segmenten die het bovengemiddeld goed deden zijn: document en informatie capture leveranciers, document en informatie output software- en dienstenleveranciers en grote ICT/ECM/EIM-systeem integrators. “Met name de lokale software- en projectleveranciers en de document outsource serviceproviders deden een stapje terug”, aldus de onderzoeker. Kaashoek ziet een duidelijk lagere softwareverkoop als een van de belangrijkste redenen voor de tegenvallende marge ontwikkeling in deze segmenten.

Verwachtingen tweede helft 2016 en 2017

Traditioneel zijn de omzetverwachtingen voor de tweede helft van een jaar altijd erg positief. Echter, de omzetgroei verwachting voor de tweede helft van 2016 is nu “aanzienlijk voorzichtiger” dan andere jaren, stelt Kaashoek. In vergelijking met eerdere verwachtingen steeg het aantal bedrijven dat een mindere groei verwacht van 6% naar 27%. En slechts 27% van de ondernemingen verwacht een omzetgroei van 10% of meer. 

Omzetverwachting voor H2 2016 en 2017

Het zijn vooral de document outsource diensten en de lokale ECM-software en projectleveranciers die in mineur zijn. De grote ICT-/ECM-systeem integrators zijn daarentegen optimistisch – zij verwachten op basis van een goed gevulde projectportefeuille een goede tweede helft van 2016. Voor 2017 zijn de verwachtingen een stuk positiever: 95% verwacht groei, waarvan meer dan de helft op een omzetgroei van meer dan 10% rekent.