Adviesbureau innergo lanceert nieuwe website en pay-off

18 juli 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

innergo, een adviesbureau uit Utrecht dat zich specialiseert in het verbeteren van de bedrijfsvoering van (semi-)publieke instellingen, lanceerde onlangs een nieuwe website. Voor Consultancy.nl aanleiding om vijf vragen te stellen aan Martijn van der Weijden, partner bij innergo.

Gefeliciteerd met jullie nieuwe website. Hoe is deze tot stand gekomen?
“Wij zijn een bureau met een heel eigen kijk op de vraagstukken van onze opdrachtgevers. Dat is ons kapitaal, en dat willen we dan ook zo krachtig mogelijk uitdragen. Online kon dat beter. Daarom hebben we werk gemaakt van een website die een statement maakt vanuit onze identiteit.” 

Op jullie nieuwe website zien we herhaaldelijk het woord ‘samenkracht’. Waar komt dit vandaan?
“Dit is een term die we zelf hebben ontwikkeld, een neologisme dus. Het is een woord dat uitstekend weergeeft waar het ons om gaat. Wij zijn geen consultants die komen vertellen hoe het zit. Wij observeren en luisteren en gaan dan samen met de organisatie aan de slag. Hiermee creëren we eigenaarschap, zodat een team zelf goede resultaten kan boeken. Daarbij streven we naar het optimale samenspel tussen cultuur, draagvlak, beleving en leiderschap enerzijds en de processen, structuren, technieken anderzijds. Het woord samenkracht ontsluit deze werkwijze. En het laat zien dat onze focus en loyaliteit bij de opdrachtgever liggen.”

Website van innergo

Jullie introduceren op de website ook zes thema’s. Wat is het verhaal daarachter?
“Opdrachtgevers zijn vaak op zoek naar oplossingen. Daardoor is het soms lastig op dezelfde golflengte te komen. Met de introductie van zes praktische thema’s willen we dit ondervangen. Het zijn domeinen die opdrachtgevers zullen herkennen en waarbinnen onze expertise veel waarde kan toevoegen. Denk aan Fuseren & Optimaliseren, aan Besturen & Beheersen, of aan Automatiseren.”

Recentelijk introduceerden jullie ook een nieuwe pay-off. Wat kun je daarover vertellen?
“De regel ‘Beter presteren, samen vooruit’ laat zien wat we waarmaken én waar we in geloven. Wij zetten altijd in op het creëren van eigenaarschap – het team of de organisatie moet het zelf gaan doen. Daarmee is de pay-off ook een katalysator: hij laat zien dat wij alleen werken met organisaties die onze visie op organisatieverbetering delen. Als je alleen top-down wilt duwen moet je gewoon niet bij ons zijn.” 

Tot slot, wat kunnen we in de komende periode verwachten van innergo?
“We zijn erg blij met de koers die we varen. Het is onze ambitie om dit meer te gaan uitdragen, in de eerste plaats op de logische platformen, zoals de website en LinkedIn. Denk bijvoorbeeld aan enkele interessante cases op het vlak van automatisering. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe collega’s. En er komt een gaaf nieuw initiatief aan. Maar daar kan ik nu nog niet te veel over zeggen. Bel binnenkort vooral eens weer!”