Ortec Consulting: meerderheid Nederlandse burgers wil geen Nexit

12 juli 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Als in Nederland op dit moment een Nexit-referendum zou plaatsvinden, stemt een lichte meerderheid voor ‘blijven’. Dat concludeert Ortec Consulting, een specialist in analytics en big data, op basis van een uitgebreide data-analyse.

De internationale financiële markten dreunen nog altijd na, sinds de Britten hebben besloten uit de EU te willen stappen en economisch en politiek gezien staat Europa onbekende tijden te wachten, zeker nu in Italië een bankencrisis op handen lijkt. Naast de vraag hoe het nu verder moet met het Verenigd Koninkrijk en de EU, leeft bij veel burgers in Europese landen de vraag: ‘Wat wil onze bevolking eigenlijk?’

Om hier inzicht in te krijgen en te bepalen hoe Nederlanders staan tegenover een mogelijke Nexit heeft consultancybureau Ortec Consulting een data-analyse uitgevoerd op het sentiment onder de Nederlandse bevolking. 

Nexit - leeftijd

Het Nexit onderzoek, uitgevoerd door Illy van der Putten en Niké Bakker, respectievelijk Consultant en ‎Assistant Business Analytics bij Ortec Consulting, is gebaseerd op verschillende open databronnen. Als eerste vertaalden zij de demografische gegevens van de Brexit-uitslag direct naar Nederland. Daaruit kwam naar voren dat wanneer Nederlanders op basis van leeftijd, stemvoorkeur en politieke affiliatie precies op dezelfde manier stemmen als de Britten, een meerderheid van 52,3 procent voor een Nexit is.

Van der Putten benadrukt echter dat deze ‘ruwe analyse’ “geen recht doet aan de verschillen die er tussen beide landen zijn.” Volgens de onderzoekers ligt het opkomstpercentage onder jongeren in Nederland namelijk over het algemeen een stuk hoger dan dat van hun leeftijdsgenoten in Engeland (72% van de jongeren tussen de 18 en 24 in de UK stemden tegen de Brexit, red.), terwijl ouderen hier minder negatief zijn over de EU. “Voeg deze bronnen bij elkaar en juist het ‘Blijven’-kamp wint, met 51,2 procent”, licht Van der Putten toe.

Meerderheid tegen Nexit
Naast demografische gegevens is door de onderzoekers ook gekeken naar politieke voorkeuren. Hierbij is rekening gehouden met de verhoudingen binnen politieke partijen en die zijn vervolgens omgezet naar het aantal voor- of tegenstemmers. Op basis van de resultaten van de laatste verkiezingen in 2012 komt een nog duidelijkere meerderheid van 55,4 procent voor ‘Blijven’ naar voren.

Een berekening als deze is volgens de onderzoekers voor Nederland vrij sterk, omdat mensen hier minder reden hebben om tactisch te stemmen dan in andere landen. “Dat komt doordat we een proportionele representatie als kiesstelsel hebben en een gefragmenteerd parlement, met 150 zetels verspreid over 12 partijen. Omdat sinds 2012 de publieke opinie over EU-gerelateerde thema’s (zoals immigratie en de euro) echter flink is veranderd, is hier een recente opiniepeiling van Ipsos overheen gelegd. Ook dan blijkt dat een meerderheid niet weg wil uit de EU, al is de marge kleiner: 51,5% versus 48,5%”, schrijven de auteurs.

Nexit - politiek

Van der Putten schetst de meerwaarde van een data-analyse uit meerdere databronnen ten opzichte van een opiniepeiling: “Los van de moeilijkheid tot een juiste steekproef te komen, is het grote probleem met opiniepeilingen dat het slechts vertelt wat mensen zéggen dat ze gaan stemmen. En mensen doen niet altijd wat ze beloven.” Van der Putten benadrukt dat in hun analyse weliswaar een opiniepeiling verwerkt is, maar dat de meerderheid van hun bronnen* gaat om “keiharde data over wat mensen daadwerkelijk hebben gedáán.” Ze besluit: “Dit is geen opiniepeiling. Het gaat niet om wat mensen zéggen dat ze gaan doen, maar om data over wat mensen daadwerkelijk hebben gedáán.”

Bakker vult aan: “Natuurlijk zeggen gegevens uit het verleden niet alles, maar het gaat erom dat je een ‘slimme’ analyse uitvoert. Dat betekent gezond verstand combineren met een grote hoeveelheid relevante data, die het heden en verleden zo goed mogelijk representeert. Daarbij is het cruciaal kritisch te kijken naar veranderingen en correcties die ontstaan door het toevoegen van nieuwe data, om daar weer logische aannames op te baseren. Als dat succesvol gebeurt, krijg je een voorspelling die robuuster is dan welke opiniepeiling dan ook.”

* De gebruikte bronnen zijn: Rapport CBS: Kerncijfers wijken en buurten 2012, Kiesraad: databank verkiezingsuitslagen, Skydata extrapolation of turnout data Brexit referendum, YouGov exit poll Brexit referendum, Ipsos MORI: General Election Outcomes (Great Britain) – Election 2015, Statline.cbs.nl: Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012, Ipsos Politieke Barometer Actuele Peiling week 25 (23 juni) en Pew research center: “Euroscepticism Beyond Brexit.”