Geothermie belangrijke pijler voor duurzame energietransitie

23 juni 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederland loopt ver achter op de doelstellingen van 2023 om minimaal 16 procent duurzame energie te behalen. Vergeet even de korte termijn, biomassa, zon, en wind, en droom groter en innovatiever. Ga voor geothermie, stelt Nils Kooijman, consultant bij adviesbureau Hezelburcht.

Om de doelstelling van 16 procent alsnog te halen, wordt veel geld, tot €3,5 miljard, uitgetrokken voor het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Ik vind dit jammer, er zijn veel duurzamere en ambitieuzere oplossingen waar deze subsidies beter aan besteed kunnen worden. Het kabinet mist lef om de problematiek rondom de duurzaamheid echt aan te pakken. Ik wil daarin nog een stapje verder gaan en wijs geothermie aan als de oplossing.

Oermens
Geothermie is een duur woord voor aardwarmte. De aarde bevat van nature enorm veel energie in de kern en de aardkorst. Door platentektoniek (aardbevingen) en natuurlijk radioactief verval van zware elementen komt veel hitte vrij. In het paleolithische tijdperk wist men dit al. Althans, de oermens maakte gretig gebruik van warmwater bronnen, al denk ik niet dat men toen op de hoogte was van de processen die hier aan ten grondslag liggen.

Denk bijvoorbeeld ook aan geisers in IJsland, een gewelddadige uiting van geothermie. Oké, terug naar Nederland. Aardwarmte bevat dus veel energie en kan men gebruiken om stroom op te wekken, héél veel stroom. Een geothermiecentrale is bovendien enorm schaalbaar en kan daarom niet alleen voor kleine toepassingen ingezet worden, maar zelfs voor het genereren van elektriciteit voor grote steden.

Geothermie belangrijk voor duurzame energietransitie

Vangnet overbodig
Een grote centrale wekt ongeveer evenveel energie op als een gemiddelde kerncentrale. Een groot voordeel ten opzichte van andere duurzame bronnen als wind en zon is bovendien dat de energietoevoer constant is. Geothermie is daarnaast onafhankelijk van externe factoren als windkracht en zonlicht. Een vangnet is overbodig.

Zodra de centrale staat is geen energie van buitenaf meer nodig. De stroom die je dan genereert is vanaf dat moment bijna gratis, zelfs goedkoper dan bijvoorbeeld gas en windenergie. Daarnaast kan de hitte die overblijft ingezet worden voor het opwarmen van kassen of steden. Nadeel zijn de initiële investeringskosten. Hierdoor raamt men de terugverdientijd op tien tot twaalf jaar. Dat is natuurlijk veel te lang voor bedrijven. Om effectief aardwarmte om te zetten naar elektriciteit is heel veel hitte nodig. 

4 kilometer
Voor deze temperaturen is het noodzakelijk om erg diep te boren, idealiter meer dan vier kilometer diep. Gevaren levert dit nauwelijks op, technische risico’s en hoge investeringskosten wel. De boorkosten beslaan vaak meer dan de helft van de totale kosten. Dergelijke projecten van de lange adem met een hoog uiteindelijk rendement zijn bij uitstek iets waar een overheid op in moet zetten. Deze constante CO2-vrije bron van goedkope energie zet Nederland amper in.

Dweil
Om de doelstellingen van duurzaamheid te halen moet Nederland in duurzame oplossingen investeren. Hoewel een dweil altijd handig is bij waterproblemen, moet toch echt eerst de kraan dichtgedraaid worden. Het tijdelijk gesubsidieerd bijstoken van biomassa is niet ambitieus en komt niet ten goede aan Nederland op de lange termijn. In Duitsland is bewezen dat geothermie een oplossing is. Sinds de overheid daar geothermie steunt, is de verwachting dat het de gehele energievoorziening op termijn kan voorzien. In Nederland is amper geld beschikbaar voor deze prachtige technologie, doodzonde.

Een onlangs verschenen onderzoek van de TU Delft laat zien dat het ook in Nederland kan. Laten we niet altijd achterop lopen, maar eens de stoute schoenen aantrekken en investeren in een duurzame CO2-vrije toekomst.