Overdracht van pensioen naar een beschikbare premieregeling

11 mei 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In mijn vorige blog “Pensioenfondsen rond het “kookpunt”: gepensioneerden eruit?” schreef ik dat het pensioenfonds gaandeweg te spannend kan worden voor gepensioneerden en dat uitwijken naar een verzekeraar een win-win-situatie kan opleveren. Voor de actieven verandert er ook veel en zie ik een andere weg: overdracht naar een beschikbare premieregeling. Daarover gaat deze blog.

De signalen die pensioenfondsen al enige jaren geven zijn veelal verontrustend. De dekkingsgraad is te laag, er wordt niet geïndexeerd en als het nog meer tegenzit wordt er zelfs gekort. Het goede nieuws blijft te vaak ongenoemd, namelijk dat er voor iedere deelnemer meer dan ooit gereserveerd is. Door de lage rente moet dat wel en is het veelal nog niet genoeg en vandaar die negatieve signalen.

Het behaalde rendement is de afgelopen jaren doorgaans positief geweest, al was het maar door de sterke “meewind” van een dalende rente op obligaties, die mogelijk ook aandelen een duw mee gaf. Vanuit dat rendement wordt voor jongeren een hoger percentage bijgeschreven dan voor ouderen. Als de rente zakt van 4% naar 2%, verhoogt dat de pensioenvoorziening van een 65-jarige met circa 25% en voor een 40-jarige met ruim 100%. De potjes van de jongste deelnemers zijn overigens nog wel relatief klein, dus de verschuivingseffecten beperkter dan deze percentages aangeven.

Overdracht van pensioen naar een beschikbare premieregelingAls de rente ooit zou stijgen, nemen de dekkingsgraden weliswaar toe, maar het gereserveerde geld per individu neemt dan af. Ondertussen wordt de beschikbare premieregeling veel aantrekkelijker, door de wet verbeterde premieregeling. Tot 1 juli moet het opgebouwde kapitaal in een beschikbare premieregeling uiterlijk op de pensioendatum aangewend worden voor een levenslange pensioenuitkering. Ondanks de dan nog behoorlijke beleggingshorizon word je zo gedwongen een “levenslange obligatie” te kopen. Met de wet verbeterde premieregeling ontstaat de mogelijkheid belegd te blijven na pensionering. Bovendien neemt de wet de contractdwang van de gepensioneerde weg, die deze een betere onderhandelingspositie moet geven ten opzichte van verzekeraars.

De combinatie van de constatering dat de individuele potten nu erg gevuld zijn en de verbeterde mogelijkheden voor een beschikbare premieregeling maken het logisch na te denken over omzetting van pensioenrechten naar een beschikbare premie. In de brede herziening van het pensioenstelsel wordt dit ook al geopperd. Die herziening heeft echter nog een lange weg te gaan, schat ik, zodat daarop wachten kostbare tijd verloren laat gaan.

Er zijn echter veel ondernemingen die een beschikbare premieregeling hebben getroffen voor nieuw personeel vanaf zeker moment; eerder in dienst getredenen behielden nogal eens hun aansprakenregeling. Die keuze verdient naar mijn mening heroverweging.

Ook ondernemingen die nog geen beschikbare premieregeling hebben, zouden dat nu eerder moeten overwegen dan voorheen. Daarbij kan meespelen dat introductie van een beschikbare premieregeling het wellicht mogelijk maakt de waarde van de pensioenen over te dragen als beginsaldo van het beschikbare pensioenkapitaal. De precieze verdeling van de middelen van het pensioenfonds luistert overigens nauw. Het uiteindelijk beschikbare kapitaal kan vervolgens belegd worden met een naar leeftijd passend risicoprofiel. Voor de jongere deelnemers bevat dat relatief veel aandelen en minder obligaties dan in een pensioenfonds. Als dan de rente stijgt, gaat minder kapitaal verloren.

Een artikel van
Edwin de Jong, Senior Consultant bij Willis Towers Watson.