Vlaardingen past inkoopregels juist toe bij renovatie stadhuis

21 april 2016 Consultancy.nl

Er zijn geen aanwijzingen dat gemeente Vlaardingen het inkoopbeleid onjuist heeft toegepast tijdens het aanbestedingstraject voor het uit te voeren werk aan het stadhuis. Dat blijkt uit een doorlichting van inkoopadviseur Best Value Group.

In 2013 schreef de gemeente Vlaardingen een tender uit voor renovatiewerkzaamheden aan het stadhuis, gelegen aan de Markt 11. In oktober vorig jaar werden de werkzaamheden aan het stadhuis echter stilgelegd nadat bleek dat de ingehuurde aannemer niet over het gevraagde BRL-ERB certificaat beschikte. Vanuit de gemeenteraad volgden daarop vragen over de wijze waarop de aannemer voor het werk was gekozen en waarom geen Vlaardingse aannemers de opdracht was gegund.

Het college van B&W heeft naar aanleiding hiervan de gemeenteraad van Vlaardingen gevraagd een onderzoek in te stellen naar het voorval. De raad schakelde hiervoor, op advies van IKV Ondernemend Vlaardingen, de hulp in van de Best Value Group, een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in aanbesteding- en inkoopbeleid.

Uit de doorlichting komt naar voren dat er geen aanwijzingen zijn dat het Vlaardingse inkoopbeleid onjuist is toegepast. “De gevolgde procedure bij de opdrachtverstrekking … voor de werkzaamheden aan Markt 11 past binnen het inkoop- en monumentenbeleid van de gemeente Vlaardingen”, aldus de onderzoekers.

Echter, niet op alle punten is accuraat gehandeld, stellen de auteurs, met name in de daadwerkelijke uitvoering van het inkoopbeleid. “De aan de raad verstrekte informatie bevatte op een aantal punten de nodige onzorgvuldigheden. Als gevolg daarvan is ook de gemeenteraad bij twee gelegenheden niet accuraat geïnformeerd”, schrijven de inkoopconsultants. Dit betrof de stelling van het college dat er geen Vlaardings bedrijf bestond dat over het benodigde certificaat beschikte. Feitelijk is dat juist maar daarbij ging het college ervan uit dat dit certificaat vereist was en dat het bedrijf uit Den Haag dit certificaat wel had. Beide veronderstellingen klopten niet. In een reactie op de gang van zaken laat de het college weten dat zij zich meer had moeten verdiepen in de feiten en achtergronden voordat zij de raad informeerde. “Zij betreurt dat dit niet is gebeurd en biedt hiervoor oprechte excuses aan”, aldus het college.

Daarnaast wijzen de onderzoekers op het feit dat het beleid om, waar mogelijk opdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten, wordt belemmerd omdat gunning regelmatig gebaseerd is op de ervaring die opgebouwd is met de betreffende partij. Volgens de IKV geeft de zaak aan dat er nog een kloof bestaat tussen het streven om lokaal aan te besteden en de toepassing in de praktijk. Het college heeft inmiddels laten weten met de IKV hierover in dialoog te gaan.

Nieuws